Χρηστικά

Η δεύτερη και τρίτη ευκαιρία για το επίδομα των 800 ευρώ


Οι προθεσμίες που τρέχουν - Πριν την καταβολή της αποζημίωσης, διασταυρώνονται και ελέγχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

Ενώ από σήμερα ξεκινά η διαδικασία καταβολής των 800 ευρώ, στην πρώτη παρτίδα των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χωρίς προβλήματα, ανοιχτές είναι οι ημερομηνίες διορθώσεων επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής, τόσο διορθωτικών όσο και αρχικών, από επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε αυτές. Δηλαδή, κάποιοι που διαπιστώνουν ότι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ, έχουν την ευχέρεια εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να διορθώσουν το περιεχόμενο της αίτησης και να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Έλεγχοι με διασταυρώσεις

Η απόφαση του υπουργού Εργασίας, προβλέπει και διασταυρώσεις. Όπως αναφέρει σχετικά, σε κάθε περίπτωση, πριν την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ελέγχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών και λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.

Οι διορθώσεις

Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, παρέχονται οι δυνατότητες για διορθώσεις, συμπληρώσεις, ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών καθώς και εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων. Για την πρώτη φάση των πληττόμενων επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή με βάση τον κύριο ΚΑΔ, η προθεσμία διορθώσεων έληξε στις 13 Απριλίου.

Όσες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ένταξή τους στα μέτρα στήριξης, έχουν τελειώσει και οι εργαζόμενοι σε αυτές θα λάβουν από σήμερα το επίδομα των 800 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των μεγαλύτερων ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018 και κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, μπορούν να υποβάλλουν σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας αυτών, έως και τις 20/4/2020.

 Υποχρεούνται δε, να γνωστοποιήσουν στους εργαζόμενους αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.
Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν να γίνουν μέχρι και τις 20 Απριλίου2020, ενώ οι διορθώσεις, συμπληρώσεις, ανακλήσεις υποβολής εντύπων, μπορούν  να γίνονται στο διάστημα από 21  έως και 23 Απριλίου. Οι διορθώσεις που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

 • διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,
 • ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
 • προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
 • προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
 • διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
 • διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.

Τι μπορούν να διορθώσουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων.

Τα στοιχεία που μπορούν να διορθώσουν είναι τα ακόλουθα:

 • διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κτλ,
 • συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής,
 • ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση - εργοδότη που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις –εργοδότες τους και έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία, από σήμερα (15 Απριλίου) και μέχρι τη Μ. Παρασκευή, θα λάβουν το επίδομα.

Η προθεσμία για την πρώτη φάση των υπευθύνων δηλώσεων από εργαζόμενους, έληξε στις 10 Απριλίου και μέχρι τις 13 Απριλίου μπορούσαν να γίνουν οι διορθώσεις.

Ωστόσο, μετά το πέρας του διαστήματος της Α’ ΦΑΣΗΣ για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι, είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, από 11/4 έως και 20/4 ως ακολούθως:

 • Την 11/4/2020 όσων εργαζόμενων το ΑΦΜ λήγει σε 1
 • Την 12/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
 • Την 13/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
 • Την 14/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
 • Την 15/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
 • Την 16/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
 • Την 17/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
 • Την 18/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
 • Την 19/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
 • Την 20/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης υποβολών, μπορούν να γίνουν από 21/4 έως και 23/4.
 Οι εργαζόμενοι αυτοί, θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από 27 έως και 30 Απριλίου.
Επίσης, ακόμη, μετά το πέρας του διαστήματος της Β’ ΦΑΣΗΣ για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλλουν, από 21/4 έως και 30/4 ως ακολούθως: 

 • Την 21/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
 • Την 22/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
 • Την 23/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
 • Την 24/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
 • Την 25/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
 • Την 26/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
 • Την 27/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
 • Την 28/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
 • Την 29/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
 • Την 30/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Επί αυτών οι διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης υποβολών, μπορούν να υποβληθούν από 1η Μαίου έως και 3 Μαΐου.
Η καταβολή της αποζημίωσης των 800 ευρώ, για τους εργαζόμενους αυτούς προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 5 έως και 10 Μαΐου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα