Χρηστικά

Πώς «κουρεύεται» ο ΦΠΑ του Απριλίου κατά 25%


Οι προϋποθέσεις που προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Την ευκαιρία να μειώσουν μελλοντικά χρέη προς την εφορία έχουν οι πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσουν το 100% του ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου.

Αυτό προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε τα μεσάνυχτα, με την οποία διευρύνονται τα μέτρα στήριξης.

Η δυνατότητα μείωσης των φορολογικών οφειλών παρέχεται στις επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ οι οποίες είναι στη λίστα των πληττόμενων και οι οποίες έχουν την ευχέρεια να αναστείλουν μέχρι την 31η Αυγούστου την πληρωμή του ΦΠΑ του μηνός Απριλίου.

Όμως, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει την ευχέρεια, στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να πληρώσουν ολόκληρο (το 100%) τον ΦΠΑ του Απριλίου, που αναλογεί στο α΄ τρίμηνο του 2020 για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στις συναλλαγές του Μαρτίου για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και να εξασφαλίσουν μείωση κατά 25% (επί της δόσης του ΦΠΑ) σε μελλοντικές οφειλές προς την Εφορία.

Παράδειγμα: Πληττόμενη επιχείρηση με βάση τις συναλλαγές του πρώτου τριμήνου του 2020 πρέπει να πληρώσει μέχρι τις 30 Απριλίου, ΦΠΑ ύψους 5.000 ευρώ. Έχει δύο επιλογές.

  1. Με την πρώτη, αναβάλλει την πληρωμή για τους επόμενους μήνες, μέχρι 31 Αυγούστου.
  2. Με τη δεύτερη επιλογή, πληρώνει το 100% της δόσης, εμπρόθεσμα μέχρι την 30η Απριλίου και εξασφαλίζει μείωση κατά 25% επί της δόσης του Απριλίου, για οφειλές προς την εφορία, που θα προκύψουν από την 1η Μαΐου και μετά.

Δηλαδή θα αφού πληρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ, θα έχει μείωση ύψους 1.250 ευρώ, για φόρους που πρέπει να πληρώσει από την 1η Μαΐου και μετά, και αφορούν είτε ρυθμίσεις, είτε ΦΠΑ είτε φόρο εισοδήματος.

Αν δηλαδή χρωσστάει στην Εφορία 10.000 ευρώ, το χρέος θα μειωθεί σε 8.750 ευρώ (10.000-1.250). 

Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, προϋπόθεση εφαρμογής του μέτρου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020.

Πάντως αυτό προϋποθέτει ότι η επιχείρηση έχει την αναγκαία ρευστότητα για να πληρώσει μέσα στη κρίση και στην αβεβαιότητα, το 100% του ΦΠΑ του Απριλίου.

Η διάταξη

Το σχετικό άρθρο της ΠΝΠ είναι το ακόλουθο:
Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. 
Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα