Χρηστικά

Ποιοι κερδίζουν έκπτωση φόρων 25% πληρώνοντας ενώ δικαιούνται αναστολή


Το «κούρεμα» των οφειλών κατά 25% ισχύει και για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε πληττόμενες επιχειρήσεις και έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους

Δυνατότητα «κουρέματος» των δόσεων των φόρων κατά 25%, έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα πληρώσουν εμπρόθεσμα τους φόρους ή τις δόσεις των ρυθμίσεων εμπρόθεσμα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και υπέβαλαν επιτυχώς τη Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας και έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, στα ειδικά μέτρα ανακούφισης, που έχουν νομοθετηθεί.

Επίσης το μέτρο της μείωσης των οφειλών κατά 25% ισχύει και για τους εργαζόμενους που εργάζονται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα των ΚΑΔ που δικαιούνται στήριξη, όπως και οι εργαζόμενοι σε αυτές, έχουν την ευχέρεια να πληρώσουν τις δόσεις των φόρων που λήγουν σήμερα, 31 Μαρτίου και στις 30 Απριλίου, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

Στόχος του κινήτρου για εμπρόθεσμες πληρωμές είναι να περιοριστεί η ζημιά στη ρευστότητα του δημοσίου, καθώς το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι με την παράταση των προθεσμιών πληρωμής μέχρι τον Αύγουστο, θα δημιουργηθεί «μαύρη τρύπα» στα δημόσια ταμεία.

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε προ ολίγου, οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν εμπρόθεσμα τους φόρους που λήγουν σήμερα ή στις 30 Απριλίου και να εξασφαλίσουν έκπτωση 25% επί της δόσεων που πληρώνουν εμπρόθεσμα.

Προσοχή όμως. Οι υπόχρεοι πληρώνουν το 100% των δόσεων που λήγουν και η έκπτωση του 25% θα τους αφαιρεθεί από τις δόσεις των επόμενων μηνών. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος οφειλέτης θα πρέπει σήμερα, 31 Μαρτίου ή στις 30 Απριλίου να πληρώσει το 75% της δόσης, αλλά το 100%.

Παράδειγμα: Οφειλέτης, πρέπει να πληρώσει σήμερα τη δόση από τη ρύθμιση των 12 ή των 120 δόσεων ύψους 1.000 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 1.000 ευρώ και τα 250 ευρώ, θα του αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό της οφειλής που απομένει και οι επόμενες δόσεις θα μειωθούν ανάλογα.

Το ίδιο θα συμβεί και με τη δόση του Απριλίου, με αποτέλεσμα εάν είναι εμπρόθεσμος (εφόσον φυσικά μπορεί λόγω της μείωσης εισοδημάτων και τζίρου) να γλιτώσει συνολικά 500 ευρώ από τα συνολικό του χρέος.

Επίσης κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τη δόση του Μαρτίου (η προθεσμία λήγει σήμερα το απόγευμα) μπορεί να το πράξει με τη δόση του Απριλίου και να επωφεληθεί της μείωσης, μόνο από τη δόση του Απριλίου, η δόση του Μαρτίου μετατίθεται για τον Αύγουστο.

Οι παγίδες

Υπάρχουν όμως και παγίδες για την έκπτωση του φόρου. Σε ότι αφορά στη δόση του Μαρτίου, το «κούρεμα» κατά 25% ισχύει μόνο για τις πληρωμές που έγιναν από 30 Μαρτίου και εκείνες που θα γίνουν σήμερα.

Αν κάποια επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, πλήρωσε τον φόρο μέχρι και τις 29 Μαρτίου, δεν θα έχει την έκπτωση, όπως προβλέπει η ΠΝΠ.

Επίσης η έκπτωση δεν αφορά και δεν «κουρεύονται» κατά 25% οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

Η διάταξη της Π.Ν.Π.

Το πλήρες κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 30 Μαρτίου είναι το ακόλουθο:
«Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου». 2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας».

Διαβάστε επίσης