Χρηστικά

Ποιοι, πώς και πότε θα πληρώσουν φέτος το δώρο του Πάσχα (πίνακας)


Με τι ποσοστό θα συμμετέχει το Δημόσιο στο δώρο του Πάσχα και πότε θα καταβληθεί στους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή

Το δημόσιο θα συνεισφέρει το 38% στο φετινό δώρο του Πάσχα, το οποίο όμως θα καταβληθεί ετεροχρονισμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εντάσσεται στα μέτρα ανακούφισης από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα λάβουν το δώρο του Πάσχα, δύο μήνες αργότερα, μέχρι τις 30 Ιουνίου, με βάση το τωρινό χρονοδιάγραμμα.

Εφόσον η πανδημία εξακολουθήσει να μαίνεται, τότε δεν αποκλείεται νέα παράταση της υποχρέωσης των εργοδοτών, για την καταβολή του δώρου του Πάσχα στους εργαζόμενους που απασχολούν.

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι στη λίστα των ενισχυόμενων ΚΑΔ και εξακολουθούν να λειτουργούν, υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά το δώρο του Πάσχα, μέχρι τη Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου.

Η κρατική επιδότηση

Λόγω της αναστολής των συμβάσεων εργασίας από τις 14 Μαρτίου και μετά, το δημόσιο θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης για το φετινό δώρο.

Το ποσοστό ανέρχεται στο 38,3% καθώς θα καλύψει την περίοδο από τις 15 Μαρτίου μέχρι και τις 30 Απριλίου, κατά την οποία οι επιχειρήσεις θα είναι σε αναστολή λειτουργίας ή θα έχουν προβεί σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου ή ενός τμήματος του προσωπικού που απασχολούν.

Ειδικότερα το δώρο υπολογίζεται στο 100% για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου, επί τη βάση ημερολογιακών ημερών.

Φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, οι επιχειρήσεις που είναι στη λίστα των 345 ΚΑΔ, θα πληρώσουν την αναλογία του δώρου μέχρι την 14η Μαρτίου (για 74 μέρες) ήτοι το 61,7% του ποσού που αναλογεί και το Κράτος θα καλύψει το 38,3% του δώρου, για την περίοδο από 15 μαρτίου μέχρι και 30 Απριλίου (45 μέρες).

Παράδειγμα: Αν ο μηνιαίος μισθός είναι 1.000 ευρώ, το δώρο του Πάσχα είναι 520,83 ευρώ.
Από το ποσό αυτό, τα 321,0 ευρώ, θα πληρώσει η επιχείρηση και τα 199,83 ευρώ, θα τα καλύψει το κράτος.

doro pasxa

Ο μηχανισμός υπολογισμού του δώρου του Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). 

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που κατάβαλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας,  το επίδομα κατοικίας κλπ όταν χορηγούνται κατ’επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.

Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα