Χρηστικά

Χάνουν την έκπτωση 25% στους φόρους όσοι βιάστηκαν να πληρώσουν!


Πάντως, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στους δικαιούχους, μπορούν τον Απρίλιο να πληρώσουν το 75% των φόρων

Απίστευτο κομφούζιο προκάλεσε η ΑΑΔΕ  στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, σχετικά με την έκπτωση 25%, στις δόσεις των φόρων που έπρεπε να πληρωθούν εμπρόθεσμα τέλος Μαρτίου ή πρόκειται να πληρωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου.

Το σημαντικότερο είναι μένουν έξω από την έκπτωση του 25% και την χάνουν όσοι, πλήρωσαν τις δόσεις των φόρων και των ρυθμίσεων στις 29 Μαρτίου ή νωρίτερα! Πρόκειται για μια παγίδα προς τους συνεπείς φορολογούμενους, οι οποίοι ενώ πλήρωσαν (αρκετά) εμπρόθεσμα τους φόρους, εντούτοις κόβονται από την έκπτωση του 25%.

Επίσης, ενώ η προθεσμία για τις πληρωμές των φόρων, που ήταν ληξιπρόθεσμες την 31η Μαρτίου και παρατάθηκε η εμπρόθεσμη πληρωμή του μέχρι τις 10 Απριλίου, δηλαδή σήμερα, η εγκύκλιος με τις διευκρινίσεις εκδόθηκε μόλις χθες 9 Απριλίου και δημοσιοποιήθηκε σήμερα, τελευταία μέρα πληρωμής! 

Πάντως χθες το απόγευμα και αφού είχαν υπάρρξει έντονες διαμαρτυρίες των επιχειρηματιών και των λογιστών, δόθηκε παράταση στην πληρωμή των φόρων του Μαρτίου, μέχρι την 21η Απριλίου. 

Ακόμη, στον αέρα είναι η έκπτωση του ΦΠΑ του Απριλίου κατά 25%, αφού ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι με την ΠΝΠ, προβλέπεται ότι οι πληττόμενες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που ενοικιάζουν ακίνητα στους πληττόμενους, έχουν την ευχέρεια να πληρώσουν τους φόρους ή τις δόσεις που λήγουν τέλη Μαρτίου και τέλη Απριλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Όμως, όσοι εξ αυτών πληρώσουν εμπρόθεσμα τους φόρους, θα έχουν έκπτωση 25% επί των δύο δόσεων με εξαίρεση τις πληρωμές ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

Με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή,  διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Η έκπτωση του 25% ισχύει μόνο για τις πληττόμενες  επιχειρήσεις, που έχουν έναν από τους ΚΑΔ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις λίστες του υπουργείου Οικονομικών.
  • Ισχύει επίσης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις είναι αναστολή και οι οποίοι  δικαιούνται την ενίσχυση των 800 ευρώ.
  • Καλύπτονται όσοι εξακολουθούν να εργάζονται έστω και με τηλεργασία, δεν τη δικαιούνται.
  • Καλύπτονται και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις ή σε εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών που πλήττονται, εφόσον η ενοικιαζόμενη κατοικία είναι η κύρια.    
  • Εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, πλην αυτών που προέρχονται από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής  30 και 31 Μαρτίου 2020, εφόσον καταβάλλονται από 30/3/2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 30/3/2020 ΠΝΠ) έως και 10.04.2020) ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης και από 1 έως και 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
  • Η έκπτωση δηλαδή καλύπτει εμπρόθεσμες πληρωμές που έγιναν από τις 30 Μαρτίου και μετά και όχι όσες πληρωμές έγιναν από τους δικαιούχους της έκπτωσης, σε προγενέστερη ημερομηνία. Δηλαδή αν κάποιος φορολογούμενος πλήρωσε τη δόση της ρύθμισης που έχει  στις  29 Μαρτίου ή νωρίτερα και ενώ είναι μέσα στους πληττόμενους, ΔΕΝ δικαιούται την έκπτωση του 25% επί της δόσης.
  • Οι οφειλές με ημερομηνία καταβολής 30 και 31-3-2020 θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβάλλονται μέχρι 10/4/2020.
  • Για τον μήνα Μάρτιο δικαιούνται την έκπτωση του 25% όσοι από τους δικαιούχους καταβάλλουν το υπόλοιπο 75% των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν στις 30 και 31/3/2020, από τις 30/3/2020 έως 10/4/2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης. Όμως μέχρι πρότινος η ΑΑΔΕ ανέφερε ότι, για να εξασφαλιστεί η έκπτωση θα έπρεπε να πληρωθεί το 100% εμπρόθεσμα και το 25% θα αφαιρεθεί από τις επόμενες δόσεις. Όμως η σχετική προθεσμία λήγει σήμερα (10 Απριλίου) οπότε κανείς ή ελάχιστοι θα επωφεληθούν.

Η δόση του Απριλίου

Για το μήνα Απρίλιο την έκπτωση του 25% δικαιούνται όσοι καταβάλλουν εμπρόθεσμα το υπόλοιπο 75% των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν από την 1/4/2020 έως τις 30/4/2020.

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση του ευεργετήματος σε περίπτωση ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Το ευεργέτημα δεν αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης, διότι η ρύθμιση καθίσταται ενεργή μόνον μετά την καταβολή αυτής.

Για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσοστού 75%, ο δικαιούχος πληροφορείται το ύψος της οφειλής/δόσης ρύθμισης από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του Taxisnet. H καταβολή πραγματοποιείται με τη σχετική Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) / Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), για κάθε οφειλή / δόση ρύθμισης χωριστά. Για κάθε ταυτότητα βεβαιωμένης ή ρυθμισμένης οφειλής, καταβάλλεται το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της εμφανιζόμενης οφειλής στην εικόνα του TAXISnet και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

Παράδειγμα, επιχείρηση δικαιούχος της έκπτωσης, καλείται να πληρώσει τη δόση Μαρτίου μιας φορολογικής οφειλής σε ρύθμιση.
Για κάθε δόση, χρειάζεται να καταβάλλει το ποσό των 3.000,79 x 75% = 2.250,59 € (=2.250,5925, στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο).

Η έκπτωση του 25% θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο της καταβολής διάστημα, μετά από επαλήθευση της καταβολής του υπολοίπου 75% της οφειλής / δόσης ρύθμισης. Για τις περιπτώσεις φορολογούμενων που πλήρωσαν εξ' ολοκλήρου τις αντίστοιχες δόσεις κατά τις 30 και 31 Μαρτίου 2020, το 25% της έκπτωσης θα τους επιστραφεί.

Το ίδιο ισχύει και για δικαιούχους που πλήρωσαν από τις 30 Μαρτίου και μετά ή θα πληρώσουν εμπρόθεσμα περισσότερο από το 75% των οφειλών/δόσεων Μαρτίου και Απριλίου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα