Χρηστικά

Εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής οι φοροφυγάδες!


Θα τεθούν και στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους

"Κόκκινη κάρτα" δείχνει το υπουργείο Οικονομικών σε επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν στο παρελθόν να φοροδιαφεύγουν: Τις αποκλείει από τα κρατικά δάνεια που θα δοθούν υπό μορφή "επιστρεπτέας προκαταβολής" για την αντιμετώπιση άμεσων ταμειακών αναγκών.

 Παράλληλα, ελέγχους-παγίδες επιφυλάσσει για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αιτήσεις γι αυτά τα δάνεια: Θα τσεκάρει τα οικονομικά στοιχεία που δηλώνουν, για να διαπιστώσει εάν πράγματι έχουν υποστεί μεγάλη μείωση τζίρου την περίοδο της πανδημίας και αν έχουν στο "παθητικό" τους σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Οποιες υποβάλουν αίτηση, θα μπουν στις λίστες της ΑΑΔΕ για μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.  Επιπλέον, ακαθάριστα έσοδα τους του Μαρτίου και των επόμενων μηνών θα συγκριθούν με εκείνα των αντίστοιχων περυσινών μηνών και των τελευταίων μηνών πριν από την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» είναι ένας νέος όρος στο λεξιλόγιό μας και αποτελεί στην ουσία ένα 5ετές δάνειο προς τις επιχειρήσεις από το Κράτος, για να σταθούν στα πόδια τους την περίοδο της κρίσης. Το δάνειο δίνεται με πολύ χαμηλό επιτόκιο (της τάξεως του 1%), με περίοδο χάριτος ένα χρόνο. Θα επιστραφεί σταδιακά με μηνιαίες δόσεις που θα καταβάλλονται στην εφορία. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της δανειολήπτριας επιχείρησης, ενδέχεται να "κουρευτεί".

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,  λήγει την Παρασκευή 10 Απριλίου και οι «τυχεροί» που θα λάβουν τη δανειακή διευκόλυνση θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις θα περάσουν ηλεκτρονικό «κόσκινο» και θα αποκλειστούν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν φοροδιαφυγή.

Για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα λάβουν το δάνειο, βασικό κριτήριο - πέραν της μείωσης τζίρου - θα είναι  το φορολογικό τους ιστορικό.

Η υπουργική απόφαση

Όπως προκύπτει από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρα και του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο, για το φορολογικό τους παρελθόν.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν πραγματική μείωση του τζίρου λόγω του κορονοϊού. Mετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα τσεκάρει, πόσο μειώθηκε ο τζίρος τον Μάρτιο, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η πλατφόρμα θα αντλεί στοιχεία «που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων».

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Μια επιχείρηση που δήλωσε ακαθάριστα έσοδα ύψους 5.000 ευρώ τον Μάρτιο του 2020, θα ελεγχθεί, πόσα δήλωσε στους προηγούμενους μήνες. Αν η εφαρμογή διαπιστώσει ότι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο  τα έσοδα ήταν παρόμοια, όπως επίσης και κατά τον Μάρτιο του 2019, τότε, δεν υπέστη καμία μείωση του τζίρου λόγω της κρίσης και του λουκέτου. Αυτό που προκύπτει, είναι ότι στους προηγούμενους συγκριτικούς μήνες, η επιχείρηση, δεν δήλωνε τον πραγματικό τζίρο και άρα φοροδιέφευγε. Η συγκεκριμένη επιχείρηση θα αποκλειστεί από την επιστρεπτέα προκαταβολή και ίσως μπει καις το στόχαστρο για μελλοντικούς ελέγχους.

Παράδειγμα 2: Επιχείρηση η οποία τον Μάρτιο του 2020 δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 5.000 ευρώ και στους προηγούμενους δύο μήνες είχε δηλώσει έσοδα ύψους 6.000 ευρώ, δείχνει ότι δεν υπέστη μεγάλη ζημιά και είναι ύποπτη για το μέγεθος των εσόδων και κερδών που εμφανίζει.

Παράδειγμα 3: Μια επιχείρηση η οποία για τον Μάρτιο του 2020, δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 5.000 ευρώ, αλλά στους προηγούμενους δύο μήνες Φεβρουάριο και Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2019 είχε δηλώσει τζίρο 10.000 ευρώ, δείχνει ότι πράγματι υπέστη πλήγμα από την πανδημία. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι υποψήφια για την λήψη του δανείου υπό τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Οι παγίδες της υπουργικής απόφασης

Οι παγίδες της υπουργικής απόφασης (Α. 1076) είναι στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2. Σύμφωνα με αυτές:   
3. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία:

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος: 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: 
αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,
αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν, 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,
ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν, 
1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 
2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 
3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα