ΕΡΓΑΝΗ
Ελλάδα

Ομάδα εργασίας για αναβάθμιση του "Εργάνη"

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αναβάθμιση και τη βελτίωση λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής "Εργάνη" συγκροτείται στο υπουργείο Εργασίας. Η απόφαση θα δημοσιευτεί στον ιστ...