Χρηστικά

Άφεση αμαρτιών και παρατάσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή


Τι προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την υποβολή δικαιολογητικών και τα ποσά που βεβαιώθηκαν

Μόνο οι επιχειρήσεις που μείωσαν την απασχόληση στα όρια του στατιστικού λάθος, δεν θα επιστρέψουν το ποσό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που έλαβαν κατά τη διετία 2020-21.

Παράλληλα παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, αλλά και η προθεσμία για την πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, με την οποία αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που ανέκυψαν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των επιχειρηματιών που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή.

Το υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει, πως θα γίνει νέα εκκαθάριση του αρχείου των ληπτών των Επιστρεπτέων, μετά από εκείνη που έγινε στις 2 Νοεμβρίου, και για όσες επιχειρήσεις προκύψει επιστροφή των ποσών που έλαβαν, τα ποσά θα επαναβεβαιωθούν.

Τι θα προβλέπει η απόφαση

Ειδικότερα, η Απόφαση θα προβλέπει τα ακόλουθα:

  1. Παρατείνεται αυστηρά έως τις 31/01/2023, η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής.
  2. Παρατείνεται έως τις 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
  3. Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Παράδειγμα: Μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.
  4. Για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βάσει των εκκαθαρίσεων που διενεργήθηκαν στις 02/11/2022, εάν παύσουν πλέον να ισχύουν οι λόγοι απόρριψης με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτά θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

Οι διασταυρώσεις

Το πρόβλημα ανέκυψε, όταν η ΑΑΔΕ, διασταύρωσε  το αρχείο των επιχειρήσεων που έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές με το αρχείο του απασχολούμενου προσωπικού του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Στόχος ήταν να επιβεβαιωθεί εάν τηρήθηκαν οι όροι διατήρησης της απασχόλησης, όπως είχαν υποχρέωση, όσοι έλαβαν τη δωρεάν κρατική ενίσχυση.

Η διασταύρωση βρήκε χιλιάδες παραβάτες στους οποίους βεβαίωσε στις μερίδες τους στο Taxisnet, ολόκληρα τα ποσά των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, επειδή εντοπίστηκαν μειώσεις προσωπικού.

Ωστόσο, μετά από διαμαρτυρίες, η ΑΑΔΕ θα επανεξετάσει τη λίστα και σε όσες επιχειρήσεις βρεθεί ότι μειώθηκε η απασχόληση στα όρια του στατιστικού λάθους, έως 1%, τότε, θα σβηστεί το ποσό που βεβαιώθηκε και δεν θα ζητηθεί η επιστροφή του 100% του ποσού που έχουν λάβει.

Πόσοι έλαβαν επιστρεπτέες

Κάθε επιχείρηση μπορούσαν να συμμετάσχει σε περισσότερους τους ενός κύκλου επιστρεπτέων Προκαταβολών, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι έκαναν χρήση του μέτρου, λίγο περισσότερες από 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αναλυτικότερα, στον πρώτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έλαβαν κρατική ενίσχυση 52.490 επιχειρηματίες, στον β΄ κύκλο 89.732 και στον γ΄ κύκλο 101.522.

Από τον 4ο κύκλο οι δικαιούχοι αυξήθηκαν και ανήλθαν στους 447.041, σε 359.691 στον ε΄ κύκλο σε 286.181 στον στ΄ κύκλο και σε περίπου 300.000 στον 7ο κύκλο.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα