Χρηστικά

Σκιές στις προθεσμίες παραγραφής των φοροϋποθέσεων


Πώς τα συμπληρωματικά στοιχεία εκτείνουν το χρόνο παραγραφής στα 11 χρόνια και πότε χαρίζονται πρόστιμα για πλαστά τιμολόγια

Πρόστιμα για φορολογική υπόθεση του έτους 2006 επέβαλε η Διεύθυνση Επίλυσης  Διαφορών της ΑΑΔΕ, σε επιχείρηση η οποία εντοπίστηκε να έχει κάνει χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση την «πάτησε» επειδή τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν, μετά την πενταετία της προθεσμίας παραγραφής, οπότε η υπόθεσή της δεν είχε παραγραφεί.

Σε άλλη περίπτωση, επιχείρηση με πλαστά τιμολόγια, γλίτωσε τα πρόστιμα, επειδή τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν μέσα στην πενταετία, αλλά η υπόθεση... ξεχάστηκε και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Όπως προκύπτει από την υπ. αρ. 1053/23/05/2018 απόφαση της ΔΕΔ, επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας να διαγραφούν τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν για τις χρήσεις 2006 και 2007. Η παράβαση για την οποία κατηγορήθηκε ήταν ο εντοπισμός χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 173.454,07 για τη χρήση 2006 και σε 137.249,64  για τη χρήση 2007.

Η επιχείρηση ζήτησε τη διαγραφή των προστίμων με κύριο επιχείρημα, την παραγραφή των συγκεκριμένων υποθέσεων. Ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε, επειδή, παρότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2017, εντούτοις τα συμπληρωματικά στοιχεία εντοπίστηκαν σε χρόνο μετά την λήξη της πενταετούς παραγραφής.

Πιο συγκεκριμένα, για τις υποθέσεις των ετών 2006 και 2007, τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ το 2015. Οπότε θεωρούνται «συμπληρωματικά στοιχεία» και άρα επεκτείνουν τον χρόνο παραγραφής σε 10+1 χρόνια.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον χρόνο εντοπισμού από τις φορολογικές αρχές των συμπληρωματικών στοιχείων. Με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ένα στοιχείο για να θεωρηθεί συμπληρωματικό και να εκτείνει τον χρόνο παραγραφής από την πενταετία στη δεκαετία θα πρέπει να εντοπιστεί, μετά την πενταετία.

Δηλαδή, οι δικαστές έκριναν ότι τα στοιχεία που εντοπίζονται εντός της πενταετίας, κατά την οποία η υπόθεση δεν έχει παραγραφεί, δεν  μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά δεδομένου ότι ήταν σε γνώση των φορολογικών αρχών και άρα θα έπρεπε να ολοκληρώσουν τον έλεγχο εντός της προθεσμίας παραγραφής.

Εάν οι φορολογικές αρχές εντοπίσουν συμπληρωματικά στοιχεία π.χ. πλαστά τιμολόγια ή αδικαιολόγητες καταθέσεις κλ.π., μετά τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής τότε η υπόθεση παραμένει «ζωντανή» και ο χρόνος παραγραφής εκτείνεται σε τα 10+1 χρόνια.

Στην προκειμένη περίπτωση (υπόθεση 2007) εάν η έρευνα του ΣΔΟΕ είχε εντοπίσει τα πλαστά τιμολόγια το 2012, που δεν είχε παρέλθει η προθεσμία παραγραφής, αλλά οι αρχές αμελούσαν την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου τότε, το αδίκημα θα είχε παραγραφεί.

Όμως τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν το 2015, και ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2017, οπότε η επιβολή των προστίμων είναι εντός των προθεσμιών και νόμιμη.
Για την ιστορία, για τη χρήση 2006, το αρχικό πρόστιμο των 173.454,07 ευρώ, μειώθηκε σε 148.768,80 ευρώ και για τη χρήση 2007, το αρχικό πρόστιμο των 117.249,64 ευρώ, μειώθηκε σε 117.716,52 ευρώ.

Διαβάστε επίσης