Χρηστικά

Παραγράφονται και φοροϋποθέσεις του 2012 - 2013!


Οι ανατροπές στους φορολογικούς ελέγχους των επιχειρήσεων που δρομολογούνται με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Διαδοχικές είναι οι ανατροπές στο χρόνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων όπως και στη μεταχείριση των επιχειρήσεων που έχουν λάβει «λευκό» πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου από ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία, ενώ πλέον εμμέσως, παραγράφοντια και υποθέσεις των ετών 2012 και 2013, που δεν έχουν συμπληρώσει το γενικό όριο της παραγραφής, που είναι η πενταετία. 

Με αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, καθορίζεται ότι άλλο καθεστώς ισχύει για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχουν «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό προ το 2014 και άλλη μεταχείριση επιφυλάσσει η εφορία για τα «λευκά» φορολογικά πιστοποιητικά. Αιτία είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχει γράψει το Σin.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η ακύρωση προστίμων χιλιάδων και εκατομμυρίων ευρώ, που επιβλήθηκαν από τις φορολογικές ελεγκτικές αρχές.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αφορά σε εταιρεία, η οποία για τη χρήση  2011 γλίτωσε πρόστιμο ύψους 437.000 ευρώ, μετά από απόφαση της ΔΕΔ.

Στην εταιρεία είχε γίνει έλεγχος για τις 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία, η οποία αποδέχτηκε τις λογιστικές διαφορές που εντοπίστηκαν για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, για τις οποίες υπέβαλε τροποιητικές δηλώσεις.

Όμως, για τη χρήση 2011, κατά την οποία μετά τον έλεγχο προέκυψαν λογιστικές διαφορές ποσού 989.984,63 ευρώ, η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε αντίστοιχη τροποποιητική δήλωση, αλλά υπόμνημα με τις απόψεις της, τις οποίες ο έλεγχος απέρριψε, με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας να καταλογίσει διαφορά φόρου 197.996,93 ευρώ  πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας της δήλωσης ποσού 237.596,32 ευρώ.

Η εταιρεία προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας τη διαγραφή του πρόσθετου φόρου και του προστίμου επειδή μεταξύ των άλλων είχε λάβει και φορολογικό πιστοποιητικό  προστίμου, επειδή, για τη χρήση 2011 είχε λάβει  ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη και, συνεπώς, το Ελληνικό Δημόσιο είχε απωλέσει την κατά χρόνο αρμοδιότητά του για διεξαγωγή και ολοκλήρωση ελέγχου και το σχετικό δικαίωμά του είχε υποπέσει σε παραγραφή.

Η απόφαση της ΔΕΔ ήταν αθωωτική και το πρόστιμο των 437.000 ευρώ σβήστηκε!

Γιατί σβήστηκε το πρόστιμο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις χρήσεις μέχρι και το 2014, οι εταιρείες που έχουν λάβει ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό από ιδιώτη πιστοποιημένο ελεγκτή, χωρίς επιφύλαξη, δεν ελέγχονται, εκτός και εάν είναι ενταχθούν στο δείγμα των ελέγχων.

Η φορολογική αρχή (σήμερα ΑΑΔΕ, παλαιότερα ΓΓΔΕ ή ΥΠΟΙΚ) υποχρεούται σε κάθε χρήση που κλείνει, να ορίζει ένα δείγμα υποθέσεων που έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις, το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον στο 9% των συγκεκριμένων υποθέσεων. Η έκδοση απόφασης για τον ορισμό του δείγματος πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εντός 18 μηνών από την ημερομηνία, κατά την οποία ο ιδιώτης ελεγκτή καταχωρεί στην ειδική εφαρμογή του taxisnet το φορολογικό πιστοποιητικό.

Μετά την παρέλευση του 18μήνου, η εφορία δεν μπορεί να ελέγξει τη συγκεκριμένη χρήση, η οποία θεωρείται ότι έχει παραγραφεί οριστικά.

Επειδή όπως είχε αποκαλύψει το Σin η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (πρώην ΑΑΔΕ) είχε «ξεχάσει» να εκδώσει το δείγμα ελέγχου με παραγραφή κινδυνεύουν και οι υποθέσεις του 2012 και του 2013, οι οποίες έχουν «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό, αλλά δεν βγήκε δείγμα ελέγχου.

Παραγράφονται δηλαδή και υποθέσεις οι οποίες για τις οποίες δεν έχει περάσει ο χρόνος της γενικής παραγραφής που είναι πενταετία. Δηλαδή, η χρήση του 2013, δεν έχει παραγραφεί, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία. Όμως, μια εταιρεία η οποία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό το οποίο είναι χωρίς καμία επιφύλαξη, αλλά δεν ελέγχθηκε εντός 18μήνου από την ΑΑΔΕ, αφού δεν εκδόθηκε ή δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα ελέγχου, τότε δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη συγκεκριμένη χρήση.

Τι άλλαξε από το 2014

 Ωστόσο, από τη χρήση 2014 και μετά το καθεστώς άλλαξε. Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (256/2015, παρέχεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση για τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Αφού αναλύεται το σκεπτικό, η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. καταλήγει: «…Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου».