Χρηστικά

Ξεπάγωσαν και οι φορολογικοί έλεγχοι, μετά την καραντίνα!


Με την επαναλειτουργία σταδιακά των επιχειρήσεων, ξεκινούν και οι προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα είναι μαζικοί, για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος

Η επιστροφή στην ιδιότυπη κανονικότητα ξεπαγώνει σταδιακά και τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς λόγω της καραντίνας, οι διαδικασίες είχαν ανασταλεί.

Η ανακούφιση των φορολογουμένων, που είναι σε κάποιο στάδιο φορολογικού ελέγχου έληξε ή θα λήξει σταδιακά στις επόμενες μέρες και αναμένεται η ολοκλήρωση των ελέγχων που είχαν ξεκινήσει.

Επίσης, με την επαναλειτουργία σταδιακά των επιχειρήσεων, θα ξεκινήσουν και οι προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα είναι μαζικοί, προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος του τριμήνου πέρασε.

Ήδη από τις 30 Απριλίου, ξεπάγωσε ήδη η διαδικασία κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου στους φορολογούμενους και έπεται συνέχεια, με πολλές αναστολές να αίρονται εντός του Μαΐου.

Συγκεκριμένα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου, είχε ανασταλεί έως τις 30 Απριλίου 2020 η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται από τους φορο-ελεγκτές. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι, δεν παρέλαβαν στο διάστημα αυτό, τα φύλλα ελέγχου με τις διαπιστώσεις των ελεγκτών.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν, πλέον, να κοινοποιούν κανονικά τα φύλλα ελέγχου, καθώς η ημερομηνία αναστολής δεν έχει τροποποιηθεί.

Επίσης, στο τέλος Μαΐου αίρεται η αναστολή των προθεσμιών προσκόμισης στοιχείων από τον ελεγχόμενο φορολογούμενο ή της υποβολής αντιρρήσεων επί των διαπιστώσεων του ελέγχου.
Ειδικότερα, η ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου προέβλεπε:

  • Την αναστολή μέχρι την 31η Μαΐου, η προθεσμία των 20 ημερών που παρέχεται σε κάθε φορολογούμενο για τη διατύπωση απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου. Η προθεσμία αφορά στο δικαίωμα που έχει ο φορολογούμενος που ελέγχθηκε, να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις διαπιστώσεις της εφορίας που αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου.
  • Την αναστολή έως την 31η Μαΐου 2020 οι προθεσμίες των 5 ημερών εντός των οποίων οι φορολογούμενοι πρέπει να παρέχουν στην Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες,  αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που τούς ζητούνται, στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Η αναστολή αυτή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.

Ακόμη, με την ίδια ΠΝΠ είχαν παραταθεί οι ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες:

  • Για 60 μέρες οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, για υποθέσεις που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020.
  • Για 60 ημέρες η προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή αίτησης για αναστολή της πληρωμής του 50% των καταλογισθέντων φόρων και προστίμων. Ο φορολογούμενος στον οποίο καταλογίστηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις μπορεί να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής του 50% του ποσού προκειμένου να επανεξεταστεί από τη ΔΕΔ η περίπτωσή του.

Επίσης, για τις υποθέσεις που είναι στο όριο της παραγραφής, η ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου, προβλέπει ότι οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από την 30η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.

Τέλος σε ότι αφορά στις διαδικασίες δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων των προσώπων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, αυτές παγώνουν για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα