Αγορές
Αγορές

Lamda Development: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το...

Αγορές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με τ...

Αγορές

Ideal: Αγορά ιδίων μετοχών

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλ...

Αγορές

MLS: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τ...

Αγορές

ΕΧΑΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (ATHEX ή Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ...

Αγορές

Lamda Development: Αγορά ιδίων μετοχών

Η LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το ά...

Αγορές

Πετρόπουλος: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273...

Αγορές

ΕΧΑΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (ATHEX ή Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ...

Αγορές

MLS: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τ...

Αγορές

Lamda Development: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το ...

Αγορές

Σε υψηλά 68 μηνών η Attica Συμμετοχών

 Νέα υψηλά όχι μόνον 2016 και 12μήνου αλλά και…68 μηνών για την Attica Συμμετοχών!! Τα 1,0800 ευρώ είχε να τα δει από τις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Με κέρδη μετά από φόρους 33,18 εκατ. ε...

Αγορές

MLS Πληροφορική: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε. κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ...

Αγορές

Ideal: Αγορά ιδίων μετοχών

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλ...

Αγορές

Επίλεκτος: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ  γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και σύμφωνα με τους όρ...

Αγορές

Lamda Development: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το ...

Αγορές

Η αμερικανική πετρελαϊκή επανάσταση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει θεαματικά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα τελευταία πέντε χρόνια.  Το επιχειρηματικό ταλέντο, η τεχνολογία, η ανάπτυξη των υποδο...

Αγορές

MLS: Αγορά 1.384 ιδίων μετοχών

Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε προέβη την Πέμπτη  05.05.2016 σε αγορά 1.384 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 3,1158 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  4.312,24 ευρώ. Οι ως άνω 1.384  ...

Αγορές

Lamda: Αγορές ιδίων μετοχών

Η LAMDA Development S.A. προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 5 Μαΐου 2016 αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 3,95...

Αγορές

Ideal: Αγορά 60 ιδίων μετοχών

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι προέβη, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε αγορά 60 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7650...

Αγορές

Τιτάν: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3.6.2010 και σύμφωνα...

Αγορές

Grivalia Properties: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 04.05.2016 αγόρασε, με μέση ...

Αγορές

Lamda: Αγορές ιδίων μετοχών

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 4 Μαΐου 2016 αγόρασε, με μέση τ...

Αγορές

Grivalia Properties: Αγορά ιδίων μετοχών

H Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 28.04.2016 αγόρασε, με μέση ...

Αγορές

Lamda: Αγορές ιδίων μετοχών

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 28 Απριλίου 2016 αγόρασε, με μέ...

Αγορές

MLS: Αγορά 1.350 ιδίων μετοχών

Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη την Πέμπτη  28.04.2016 σε αγορά 1.350 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 3,1435 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγ...