Χρηστικά

Χάος με τα e-βιβλία της Εφορίας - Βουβή παράταση μέχρι τον Ιανουάριο


Έξαλλοι ο λογιστές καταγγέλλουν τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ - το νέο χρονοδιάγραμμα και τα κίνητρα για όσους τα επιλέξουν πιλοτικά

Για την 1η ιανουαρίου 2021 αναβλήθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς ούτε ήταν έτοιμη η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ούτε οι επιχειρήσεις και οι λογιστές έχουν «εκπαιδευτεί» για τη νέα πραγματικότητα εν μέσω πανδημίας και του αυξημένου φόρτου εργασίας που προστέθηκε λόγω των μέτρων στήριξης.

Η υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων έπρεπε να γίνει από την 1η Οκτωβρίου 2020, αλλά την ύστατη ώρα ανακοινώθηκε η παράταση για ένα επιπλέον τρίμηνο.

Η αναβολή της υποχρεωτικής χρήσης των e-βιβλίων, έγινε στα... βουβά, με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ενημερώνει ότι επίκειται η δημοσίευση κοινής απόφασης του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ.

Πάντως οι λογιστές είναι έξαλλοι, καθώς αποκτούν έναν επιπλέον μεγάλο μπελά, όταν μάλιστα έχει αυξηθεί αισθητά η γραφειοκρατική δουλειά που κάνουν, λόγω του πλήθους των αιτήσεων που υποχρεούνται να υποβάλουν είτε στο Taxisnet είτε στην ΕΡΓΑΝΗ για λογαριασμό των πελατών τους, προκειμένου να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ, ότι με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myDATA, ελήφθη υπόψη ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και στο πλαίσιο αυτό, το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Ωστόσο η προηγούμενη κοινή απόφαση ΥΠΟΙΚ-ΑΑΔΕ ( Α1138/2020) προέβλεπε τη διαβίβαση των στοιχείων ολόκληρου του 2020, από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Με τη νέα απόφαση, η υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών εσόδων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου για το έτος αυτό.
2. Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 1η/1/2021. Η προηγούμενη απόφαση προέβλεπε, ότι από την 1η Οκτωβρίου 2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, από τους φορολογούμενους που δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Πάντως όσοι επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιούν το MyData, σε πιλοτική βάση, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα εφαρμογή, μέχρι την υποχρεωτική της λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το επίμαχο άρθρο 7 της απόφασης Α1138/2020, ως προς την παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας MyData προέβλεπε:
α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
β) Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
γ) Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως 31/12/2020, αυτά διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/03/2021. 
δ) Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. 
ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020 διενεργείται έως την 31/12/2020.

Τα 4 κίνητρα για τα e-βιβλία

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων και θα αποστείλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους από την 1η Ιανουαρίου 2020 στο MyData, θα τύχουν των ακόλουθων ευεργετημάτων:

  1. Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής: Μειώνεται κατά δύο χρόνια ή κατά ένα έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση ή γίνεται αποδεκτή η τιμολόγηση ηλεκτρονικά μέσω παρόχου, ο χρόνος της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεών τους μειώνεται από 5 σε 3 χρόνια για τον εκδότη και σε 4 χρόνια για την λήπτη.
  2. Επιταχύνονται οι επιστροφές φόρου: Μειώνεται δραστικά σε σαράντα πέντε (45) ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σήμερα η προθεσμία εξέτασης των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ είναι 90 μέρες και πλέον περιορίζεται σε 1,5 μήνα.
  3. Αυξάνονται οι αποσβέσεις: Τους δίνεται η ευχέρεια να αποσβέσουν μέσα στη φορολογική χρήση και μάλιστα προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% τη δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Δηλαδή, αν το κόστος π.χ. είναι 1.000 ευρώ, θα εκπέσουν 2.000 ευρώ. 
  4. Έκπτωση του κόστους των Παρόχων: Προσαυξάνεται κατά 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης