Χρηστικά

Ηλεκτρονικά βιβλία, τιμολόγια και online οι ταμειακές μηχανές με την Εφορία


Τρείς παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Ολόκληρη η λίστα των 179 τύπων ταμειακών μηχανών που αποσύρονται μέχρι τον Μάιο

Σε εφαρμογή μπαίνει από τον Ιούνιο η online σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet, καθώς η ΑΑΔΕ, όρισε προθεσμία, μέχρι τις 31 Μαΐου, για την απόσυρση των χιλιάδων ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου οι οποίες δεν έχουν δυνατότητες διασύνδεσης.

Η σύνδεση ταμειακών μηχανών με την εφορία, αποτελεί ένα από τρία ηλεκτρονικά «μπλόκα» που επιχειρεί να στήσει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής. Το μέτρο θα πλαισιωθεί από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και των ηλεκτρονικών τιμολογίων, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2020.

Ειδικότερα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, αποσύρονται έως τις 31 Μαΐου 2020 οι ταμειακές μηχανές παλαιάς τεχνολογίας, οι οποίες αδυνατούν να συνδεθούν online με το taxisnet.

Πρόκειται για 179 τύπους ταμειακών μηχανών οι οποίες δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της online παροχής δεδομένων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, πρόκειται ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, την παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Πρόκειται για το τελικό βήμα πριν από την υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τον κεντρικό υπολογιστή του taxisnet.

Με την εφαρμογή του, κάθε απόδειξη που θα εκδίδουν οι επαγγελματίες από τον Ιούνιο του 2020, αυτομάτως θα καταγράφεται στη μερίδα» στα ηλεκτρονικά βιβλία, που θα τηρεί κάθε επαγγελματίας στο taxisnet.

Η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων, θα προηγηθεί και θα εφαρμοστεί μέχρι τον Απρίλιο το αργότερο. Έτσι, με την παράλληλη εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών, οι αποδείξεις που θα εκδίδονται, θα περνούν απευθείας και θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό βιβλίο του επαγγελματία.

Στο ίδιο βιβλίο θα καταχωρούνται και οι δαπάνες του επιτηδευματία, οι οποίες θα  πραγματοποιούνται μόνο με ηλεκτρονικά τιμολόγια, ενώ τα χάρτινα τιμολόγια καταργούνται και δεν θα αναγνωρίζονται από την εφορία προς έκπτωση.

Η εφαρμογή θα υπολογίζει αυτόματα τον ΦΠΑ, που αναλογεί στον μήνα ή στο τρίμηνο για κάθε επιτηδευματία ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται και θα καταργηθεί η υποβολή περιοδικών και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
Επίσης θα καταργηθεί, αφού δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία

Η πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, στην οποία:

 • παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και 
 • απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
 • Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ θα περιλαμβάνει δύο Βιβλία:
 • Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
 • Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση

Επίσης, στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

 • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων 
 • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών 
 • Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους Οι παραπάνω 1 έως 3 εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικώ

Οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν:

 • Τυποποιήσεις δεδομένων Σύνοψης Παραστατικών εσόδων / εξόδων της Επιχείρησης Η Σύνοψη του Παραστατικού περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών) 
 • Τυποποιημένες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης.
 • Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων Έχουν δημιουργηθεί Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, με ειδικές Στήλες για καθεμία από αυτές.
 • Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
 • Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τίτλος Κτήσης
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο
 • Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
 • Παραστατικό Διακίνησης
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
 • Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
 • Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
 • Ειδικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)
 • Μισθοδοσία
 • Αποσβέσεις
 • Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων.

Η λίστα των ταμειακών μηχανών που αποσύρονται

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα