Χρηστικά

Αυτόματα στο Taxisnet οι αποδείξεις των ταμειακών μηχανών


Στους πρώτους μήνες του 2020, εφαρμόζονται από την ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

Κάθε απόδειξη που θα εκδίδουν οι επαγγελματίες από την 1η Ιουνίου 2020, αυτομάτως θα καταγράφεται στο taxisnet. Παράλληλα, στους πρώτους μήνες του 2020, θα ολοκληρωθούν δύο ακόμη project της ΑΑΔΕ, που είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων.

Πρόκειται για τρία «μπλόκα» κατά της φοροδιαφυγής στήνει η ΑΑΔΕ, τα οποία, μετά από πολλές καθυστερήσεις, θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Στόχος είναι το φρένο στην απόκρυψη των συναλλαγών, η διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων και η πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, όπως τον παρουσίασε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet θα λειτουργήσει από την 1η Ιουνίου. Θα είναι δηλαδή online με το taxisnet και κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται από τα ταμειακή μηχανή ή άλλο φορολογικό μηχανισμό, θα καταγράφεται αυτομάτως στη «μερίδα» που θα έχει στο taxis κάθε επαγγελματίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιτηδευματιών με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε. προβλέπεται ήδη από τον ν. 4446/2016 και, έκτοτε, εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία διασύνδεσης.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αποδίδουν την καθυστέρηση της εφαρμογής του μέτρου, στην παλαιότητα των ταμειακών μηχανών.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, «θα συνδέσουμε όλες τις on line ταμειακές μηχανές  με το myDATA».  Για να λειτουργήσει η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis, θα πρέπει να προηγηθεί η λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Κεντρικό ρόλο θα παίξει η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της  ΑΑΔΕ myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) στην οποία:

 • παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και 
 • απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Επίσης, στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

 • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων 
 • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών 
 • Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους Οι παραπάνω 1 έως 3 εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
 • Οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν:
 • Τυποποιήσεις δεδομένων Σύνοψης Παραστατικών εσόδων / εξόδων της Επιχείρησης Η Σύνοψη του Παραστατικού περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών) 
 • Τυποποιημένες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης.
 • Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων Έχουν δημιουργηθεί Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, με ειδικές Στήλες για καθεμία από αυτές.
 • Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
 • Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τίτλος Κτήσης
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο
 • Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
 • Παραστατικό Διακίνησης
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
 • Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
 • Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
 • Ειδικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)
 • Μισθοδοσία
 • Αποσβέσεις
 • Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων

Και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Ταυτόχρονα με τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα εφαρμοστούν και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Το ηλεκτρονικό σύστημα που καταρτίζεται, θα προβλέπει ότι κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδει ή θα λαμβάνει κάθε επιχείρηση θα καταχωρείται αυτομάτως στην ηλεκτρονική μερίδα που θα τηρεί στο Taxisnet, η οποία θα αντικαταστήσει τα χάρτινα βιβλία που τηρεί στις εγκαταστάσεις της.

Όμως για να αποδώσει το συγκεκριμένο σύστημα, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες να υποχρεωθούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Δηλαδή η Α εταιρεία που λαμβάνει ένα τιμολόγιο από τη Β εταιρεία, θα πρέπει και οι δύο να εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης.

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική για όλους τους επαγγελματίες είτε τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε διπλογραφικά.

Τα οφέλη

Τα οφέλη από το νέο σύστημα,όπως κωδικοποιούνται από την ΑΑΔΕ είναι:

 • Αυτοματοποίηση – Τυποποίηση – Εκσυγχρονισμός – Απλοποίηση Διαδικασιών 
 • Κατάργηση Υποβολής Μ.Υ.Φ. 
 • Προσυμπλήρωση Δηλώσεων 
 • Άμεση Εικόνα Οντότητας από τον Επιχειρηματία για την Εξέλιξη των υποχρεώσεών του 
 • Ταχύτερη Διεκπεραίωση Λογιστικών Εργασιών 
 • Απλούστερη και Ταχύτερη Διαδικασία Επιστροφών Εισοδήματος - Φ.Π.Α. 
 • Ενίσχυση Φορολογικής Συνείδησης και Συμμόρφωσης 
 • Κατάτμηση Οντοτήτων και
 • Άμεσος Εντοπισμός Ύποπτων Συναλλαγών (πλαστά και εικονικά τιμολόγια)
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα