Χρηστικά

Βροχή οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα!


Πρώην σύζυγοι, σύντροφοι, υπάλληλοι, συνέταιροι, πελάτες «καρφώνουν» στο ΣΔΟΕ και στην Οικονομική Αστυνομία

Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο ΣΔΟΕ, στην Οικονομική Αστυνομία και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες αξιοποιούνται κατάλληλα και αποτελούν το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί.

Μόνο στο ΣΔΟΕ υποβάλλονται κάθε χρόνο περισσότερες από 8.500 καταγγελίες, ενώ με την προσθήκη και των καταγγελιών που υποβάλλονται στις άλλες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές, ξεπερνούν τις 10.000, σε ετήσια βάση.

Η αποδοτικότητα των στοχευμένων, και κατόπιν καταγγελίας, ελέγχων οφείλεται στο ότι οι καταγγέλλοντες γνωρίζουν τα πράγματα «από μέσα» και τα στοιχεία που δίνουν στις ελεγκτικές αρχές είναι συγκεκριμένα και ακριβή, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς τους.

Οι περισσότερες και οι πιο σοβαρές καταγγελίες υποβάλλονται από πρώην συζύγους, συντρόφους, υπαλλήλους που απολύθηκαν, πρώην συνέταιρους, αλλά και δυσαρεστημένους πελάτες.

Όπως σημειώνουν έμπειροι ελεγκτές, η πρώην σύζυγος ή ο πρώην σύζυγος γνωρίζουν πολύ καλά εάν ο/η σύζυγος απέκρυπτε εισοδήματα από την εφορία και μάλιστα δίνουν συγκεκριμένα ποσά και μεθόδους, αλλά και αποκαλύπτουν και τυχόν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και περιεχόμενο θυρίδων ή λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι επίσης, οι καταγγελίες των απολυμένων υπαλλήλων, ειδικά γραμματέων, αλλά και πρώην στελεχών των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, που γνωρίζουν εκ των έσω τι γίνεται στην επιχείρηση που εργάζονταν και αν γίνονταν φοροδιαφυγή, καταγράφουν στις καταγγελίες τους τις μεθόδους και τις πρακτικές των πρώην αφεντικών τους.

Έτσι, οι ελεγκτές γνωρίζουν εκ των προτέρων, πού και τι θα ψάξουν και σχεδόν σε απόλυτο ποσοστό, οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται.

Καταγγελίες στο ΣΔΟΕ με έξι τρόπους

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν προφορικά ή γραπτά, επώνυμα ή ανώνυμα, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, γρ. 401- 4ος όροφος)
 • Αποστολή μέσω ταχυδρομείου (Ταχ. Δ/νση: Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, Τ.Κ. 118 53 ΑΘΗΝΑ)
 • Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kataggelies@sdoe.gr)
 • Τηλεφωνικά στον τετραψήφιο «1517» από τις 8:00 – 15:00 καθημερινά και τις εργάσιμες μέρες.
 • Στο τηλέφωνο 210-291.8447, ειδικά για μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης
 • Αποστολή της καταγγελίας μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο 210-3426760

Πώς αξιολογούνται οι καταγγελίες

Το ΣΔΟΕ, έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό υποδοχής και διαχείρισης των καταγγελιών, καθώς ο αριθμός τους είναι μεγάλος (το 2017 ήταν 8.552).

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Β' - Συλλογής, Επεξεργασίας – Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών λαμβάνει σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών μέσω του συμβατικού και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1517, με φυσική παρουσία ή και καταγγελίες που διαβιβάζονται στο Αυτοτελές Γραφείο από άλλες υπηρεσίες.

Τις εισερχόμενες, στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καταγγελίες επεξεργάζεται η Επιτροπή Μελέτης και Αξιολόγησης Πληροφοριών. Το έργο της επιτροπής αυτής συνίσταται ειδικότερα:

 • στην εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας, που με οποιοδήποτε τρόπο (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τηλεφωνικά ή προφορικά) περιέχεται σ' αυτή και
 • στην αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, απάτης και γενικότερα παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.
 • Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, διαβιβάζονται άμεσα σ' αυτές. Η αξιολόγηση της πληροφορίας γίνεται στη βάση κριτηρίων που σχετίζονται με το βαθμό ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση ενεργειών.

Έργο της επιτροπής αυτής είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας και ο χαρακτηρισμός της, από πλευράς ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας δράσης. Ειδικότερα:

 • Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός 0): Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο
 • Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός 1): Τίθεται σε προσωρινό αρχείο
 • Ενδιαφέρουσα - σημαντική (βαθμός 2): Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
 • Πολύ ενδιαφέρουσα – εξόχως σημαντική (βαθμός 3): Διαβιβάζεται για άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση εντολής ελέγχου
 • Ειδικού χειρισμού (βαθμός 4): Τίθεται υπόψη του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ.

Ως προς την εμπιστευτικότητα οι καταγγελίες κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως:

 • Απλή
 • Εμπιστευτική

Ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειών που απαιτούνται οι καταγγελίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
 • Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου) με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
 • Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Υποβολή καταγγελιών στην Οικονομική Αστυνομία

Για την επικοινωνία των πολιτών με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, λειτουργεί σε 24ωρη βάση η ειδική γραμμή 11012, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι τηλεφωνικές καταγγελίες, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή σχόλιο σχετικό με την Υπηρεσία.
Επιπλέον οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται:

 • με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr,
 • μέσω φαξ στην τηλεφωνική σύνδεση 210-6412042 ή
 • αυτοπροσώπως στην έδρα της Υπηρεσίας.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται ανώνυμα εφόσον ο καταγγέλλων δεν επιθυμεί να δηλώσει τα στοιχεία του ή επώνυμα.
Επώνυμη θεωρείται η καταγγελία κατά την οποία ο καταγγέλλων δηλώνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του (τουλάχιστον επώνυμο, όνομα, Δ/νση, τηλέφωνο).

Ωστόσο, στις επώνυμες καταγγελίες, τα στοιχεία του καταγγέλλοντος ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε συναρμόδιες Υπηρεσίες ή στον καταγγελλόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997 (Α΄50), Ν.2690/1999 (Α΄45) ως και της υπ’ αριθ. 73/2010 από 08/12/2010 απόφασης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στις ανώνυμες καταγγελίες δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του καταγγέλλοντα σχετικά με την πορεία της καταγγελίας του.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα