Χρηστικά

Τσίμπησαν και άλλους για «μαύρο χρήμα»


Ο έλεγχος του «μαύρου χρήματος» δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες υποθέσεις της Novartis, της Siemens ή των εξοπλιστικών, αλλά επεκτάθηκε παντού

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς εξακολουθεί να αποκαλύπτεται «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα παρά τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών.

Στο πρώτο δίμηνο του 2019, μόνο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκαν 17 καινούργιες ύποπτες υποθέσεις ενώ για 63 άτομα ζητήθηκαν από το εξωτερικό στοιχεία για τις καταθέσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του 2018 ερευνήθηκαν 2.800 άτομα ως ύποπτοι για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τις φορολογικές και τις δικαστικές αρχές όπως και για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος, αποτελεσματικό όπλο για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος είναι το φορολογικό έντυπο Ε3, το οποίο περιέχει ειδικούς κωδικούς, οι οποίοι θα διασταυρώνονται και θα αποκαλύπτουν ύποπτες συναλλαγές.

Το αδήλωτο χρήμα στην Ελλάδα έχει μια μακρά «παράδοση» και είναι αυτό που κινούσε την οικονομία. Παρά τους ελέγχους και την υποχρεωτικότητα των συναλλαγών μέσω του τραπεζικού συστήματος, εξακολουθεί και παραμένει υπό τη μορφή μετρητών ένα ποσό της τάξης των 22 δισ. ευρώ, ενώ ένα άλλο ποσό, απροσδιόριστο, είναι το χρήμα που προέρχεται από παράνομες συναλλαγές.

Πάντως, για τη διακράτηση χρημάτων εκτός του τραπεζικού συστήματος ευθύνονται και οι κατασχέσεις για χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που αναγκάζει επιχειρηματίες και ιδιώτες να διατηρούν μετρητά στα ντουλάπια ή στα στρώματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πρώτο δίμηνο του 2019, παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές 17 υποθέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 17,6 εκατ. ευρώ. Επίσης σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι 63 πρόσωπα ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από το εξωτερικό, για καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις που τυχόν έχουν στο εξωτερικό.

Στη διάρκεια του 2018 η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στους εισαγγελείς, συνολικά 100 υποθέσεις, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για «μαύρο χρήμα». Το συνολικό ποσό που δεσμεύτηκε από την Αρχή, για φορολογικές υποθέσεις (φοροδιαφυγή), ανήλθε στο ποσό των 181,3 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό δεσμεύτηκε, μέχρι να ξεκαθαριστούν οι υποθέσεις.

Επίσης, για 247 άτομα ζητήθηκαν από την Αρχή, πρόσθετες πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλες επενδύσεις από άλλες χώρες.

Και η ΑΑΔΕ στο κυνήγι

Εξάλλου τα απολογιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για το 2018, είναι αποκαλυπτικά, καθώς φανερώνουν ότι η διακίνηση του «μαύρου χρήματος» δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες και γνωστές υποθέσεις όπως της Novartis, της Siemens ή των εξοπλιστικών, αλλά υπάρχουν και άλλες χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρμοδίων Αρχών.

Είναι ενδεικτικό ότι στην τελευταία τριετία ερευνώνται συνολικά σχεδόν 2.800 πρόσωπα. Μόνο το 2018 ελέγχθηκαν 368 υποθέσεις που αφορούν 803 άτομα, ενώ πιο «παραγωγικές» ήταν οι προηγούμενες χρονιές, 2017 και 2016. Αναλυτικότερα, εντυπωσιακές είναι ο διαπιστώσεις, που προκύπτουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτά, στην περίοδο από την 1-1-2016 έως και την 30η Νοεμβρίου 2018, προκύπτει ότι:

  • Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε προς τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., 1.428 έγγραφα παροχής πληροφοριών για 2.766 συνολικά πρόσωπα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, προκειμένου να διερευνηθούν, εάν οι συγκεκριμένοι υπέπεσαν και σε αδικήματα φοροδιαφυγής.
  • Η Α.Α.Δ.Ε. διερεύνησε ή ξεκίνησε να διερευνά τις 1.656 υποθέσεις προσώπων και ήδη για 627 από αυτούς, προχώρησε στην έκδοση οριστικών πράξεων βεβαίωσης φόρων και προστίμων. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις 627 υποθέσεις που ήδη ελέγχθηκαν ανέρχονται σε 33,16 εκατ. ευρώ και τα ποσά που εισπράχθηκαν φθάνουν τα 2,04 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Δ.Ο.Υ. και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) στη διάρκεια του 2018:

  • Υπέβαλαν 247 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Υπέβαλαν 212 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για ποσά ύψους 351,1 εκατ. ευρώ.
  • Υπέβαλαν 1.280 αναφορές για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
  • Προχώρησαν σε  εντόπισαν 588 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 1,466 δισ. ευρώ, για τις οποίες απέστειλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους εμπλεκόμενους.
  • Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν συνολικά 5.245 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης καί του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους οφειλέτες. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των συγκεκριμένων φορολογουμένων ανέρχεται σε 8,4 δισ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα