Οικονομία

Στενεύει ο κλοιός γύρω από το «μαύρο χρήμα»


Τι προβλέπει ντιρεκτίβα της Κομισιόν - Στο μικροσκόπιο οι ανοιχτές υποθέσεις Novartis, Siemens και εξοπλιστικών

Στενεύει ακόμα περισσότερο ο κλοιός γύρω από το «μαύρο χρήμα» καθώς οι οικονομικές συναλλαγές με 23 χώρες τίθενται στο μικροσκόπιο των Αρχών και τραπεζών, ενώ την ίδια ώρα,106 χώρες έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τις καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις που έχουν στην επικράτειά τους κάτοικοι άλλων χωρών.

Παράλληλα, εντατικοποιούν τους ελέγχους η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές προσδιορισμού των ύποπτων κινήσεων διακίνησης κεφαλαίων, έχοντας ήδη ανοιχτές υποθέσεις που σχετίζονται με τη Novartis, τη Siemens, τα εξοπλιστικά κ.λπ.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος του καταλόγου αυτού είναι να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αποτρέποντας αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πλέον, απαιτείται από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους κανόνες περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να προβαίνουν σε αυξημένους ελέγχους («δέουσα επιμέλεια») στις χρηματοοικονομικές πράξεις οι οποίες αφορούν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα οι ύποπτες χρηματικές ροές.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Έχουμε θεσπίσει τα αυστηρότερα πρότυπα στον κόσμο για την καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το βρώμικο χρήμα από άλλες χώρες δεν θα βρίσκει τρόπο να εισέρχεται στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Το βρώμικο χρήμα είναι η τροφή του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας» δήλωσε η  Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης.
Οι συγκεκριμένες 23 χώρες πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • έχουν συστημικό αντίκτυπο στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ
  • έχουν κριθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διεθνή υπεράκτια (offshore) χρηματοοικονομικά κέντρα
  • έχουν οικονομική σημασία για την ΕΕ και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μ' αυτήν.

Πρόκειται για τις εξής χώρες:
Οι 23 χώρες είναι οι εξής:
1) Αφγανιστάν,
2) Αμερικανική Σαμόα,
3) Μπαχάμες,
4) Μποτσουάνα,
5) Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,
6) Αιθιοπία,
7) Γκάνα,
8) Γκουάμ,
9) Ιράν,
10) Ιράκ,
11) Λιβύη,
12) Νιγηρία,
13) Πακιστάν,
14) Παναμάς,
15) Πουέρτο Ρίκο,
16) Σαμόα,
17) Σαουδική Αραβία,
18) Σρι Λάνκα,
19) Συρία,
20) Τρινιδάδ και Τομπάγκο,
21) Τυνησία,
22) Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι,
23) Υεμένη.

Πώς ελέγχεται το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα

Αυτό σημαίνει, ότι στο επίκεντρο αυξημένων ελέγχων τίθενται οι συναλλαγές με τις 23 χώρες, και οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές, για διακίνηση κεφαλαίων που θεωρούν ύποπτα. Αν δεν το πράξουν, τότε προβλέπονται αυστηρές ποινές που φτάνουν μέχρι 10ετή κάθειρξη, αλλά και πρόστιμα ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Αντίστροφα, η συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών σημαίνει ότι οι τραπεζικές αρχές των συνεργάσιμων χωρών θα παρέχουν τα λεπτομερή στοιχεία που διαθέτουν για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλοδαπών πολιτών, στις αρχές των χωρών στις οποίες έχουν τη φορολογική τους κατοικία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές της εφορίας ή της οικονομικής εισαγγελίας κ.λπ. αρχών, θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς των ελεγχομένων και, εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου (π.χ. εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ.), θα ανταλλάσσουν και πληροφορίες αναφορικά με δηλωτέο λογαριασμό για τα φορολογικά έτη από το 2016 και εξής.

Οι πληροφορίες αναφορικά με τραπεζικούς λογαριασμούς, που κοινοποιούνται μέσω του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 

  1. Στοιχεία Λογαριασμών: Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,
  2. Υπόλοιπα Λογαριασμών: Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,
  3. Τόκοι Λογαριασμών: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους,
  4. Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής: (i) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό ή σε σχέση με το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και (ii) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού,
  5. Αποδόσεις άλλων Προϊόντων: Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα