Επιχειρήσεις

Τι θα γίνει με τη «μετακόμιση» του «Τιτάνα» στο Βέλγιο


Λίγους μήνες μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα να μεταφέρουν την έδρα του ομίλυ στο Βέλγιο, οι ιδιοκτήτες-μεγαλομέτοχοι της τσιμεντοβιομηχανίας «Τιτάν» επανέρχονται με νέα δημόσια πρόταση, χαμηλώνοντας τον πήχυ: Ζητούν τώρα τη συναίνεση του 75% κοινών και προνομιούχων μετόχων, που καλούνται  να ανταλλάξουν  τις μετοχές της ελληνικής «Τιτάν» με μετοχές της νεοσύστατης Titan International, που θα είναι διαπραγματεύσιμες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών, Παρισίων και Αθήνας.

Οι επικεφαλής του ομίλου εκτιμούν ότι η μεταφορά της έδρας είναι αναγκαία για «να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων και να αποκτήσει ο όμιλος καλύτερη πρόσβασή στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού».

Η δημόσια πρόταση θα θεωρηθεί επιτυχής αν τουλάχιστον το 75% των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της ανταλλαγεί με μετοχές της Titan International.

Αν το ποσοστό αποδοχής υπερβεί το 90% τόσο στις κοινές, όσο και στις προνομιούχες μετοχές, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα υποχρεωθούν ή να ανταλλάξουν και αυτοί τους τίτλους τους, ή να τους  εκχωρήσουν με τίμημα 19,64 ευρώ ανά κοινή μετοχή  και 18,98 ευρώ ανά προνομιούχο.

Περιπλοκές θα προκύψουν εάν το ποσοστό αποδοχής ξεπεράσει μεν το 75%, αλλά όχι και το 90% που απαιτείται για το squeeze out (την υποχρεωτική ανταλλαγή ή πώληση από τους υπόλοιπους μετόχους και την απόσυρση της εταιρείας από το ΧΑ).
Εν τοιαύτη περιπτώσει:

  • Η εδρεύουσα στο Βέλγιο Titan International θα κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό του «Τιτάνα» και οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια Βρυξελλών, του Παρισίου και  Αθήνας.
  • Παράλληλα, στο Χρηματιστήριο της Αθήνας θα παραμένουν υπό διαπραγμάτευση οι υπόλοιπες τωρινές (μη ανταλλαγείσες) μετοχές της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας.

Η διοίκηση του «Τιτάνα» διαβεβαιώνει ότι εάν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό και μεταφερθεί η έδρα στο Βέλγιο, δεν θα διαφοροποιηθεί η επιχειρηματική παρουσία του ομίλου στην Ελλάδα. Οι παραγωγικές δραστηριότητες του  και οι επενδύσεις θα συνεχισθούν, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας και η ιστορική τσιμεντοβιομηχανία θα συνεχίσει την συνεισφορά του στην οικονομία και την κοινωνία.

Διαβάστε επίσης