καινοτομία
Νέο Επιχειρείν

Βραβείο καινοτομίας στη Hellagro

Οικονομία, βελτίωση παραγωγικότητας, εξοικονόμηση χρόνου στην παλετοποίηση καιμείωση του πλαστικού: όλα αυτά τα οφέλη που παρέχει το νέο σύστημα σταθεροποίησης παλέτας Grip-Fix σε ...

Νέο Επιχειρείν

Κονδύλια €250 εκατ. για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη

Επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες...