Ασφαλιστική Αγορά

Γιατί χρειάζονται οι CROs σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού


Η αξιοποίηση υπευθύνων κινδύνου (Chief Risk Officers – CROs) σε έργα αναδυόμενων τεχνολογιών και ψηφιακού μετασχηματισμού βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη της ηγεσίας στην υλοποίηση αυτών των έργων και μειώνει το κόστος εκτέλεσης.

Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της Εrnst & Υoung, κατά τη διάρκεια ενός webcast με τίτλο “How can you turn digital risk into a source of competitive advantage?”, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 στελέχη. 

Το 59% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η εμπλοκή CROs σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ψηφιακές διαδικασίες και στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων. Ωστόσο, το 57% δηλώνει ότι, σήμερα, η συμμετοχή των CROs σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι από περιορισμένη έως μηδενική.

Όπως αναφέρει η δημοσκόπηση, η σύγκλιση κλάδων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων έρχονται στην επιφάνεια μαζί με την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας.

Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν έργα σε εξέλιξη, στα οποία είχαν συμπεριλάβει αναδυόμενες τεχνολογίες στους τομείς του cloud (54%), της ψηφιακής τεχνολογίας (53%), των αυτοματισμών (40%), και των προηγμένων analytics (37%). Ωστόσο, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η συμμετοχή CROs σε αυτά τα έργα ήταν είτε μηδενική (12%), είτε περιορισμένη ή μερική (40%), ενώ μόνο το 12% δήλωσε ότι οι CROs είχαν πλήρη εμπλοκή στα έργα αυτά. 

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν μια ουσιαστική αλλαγή στη νοοτροπία τους, για να εξελίξουν τον σημερινό τρόπο διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, σε μια ψηφιακή λειτουργία που θα δημιουργεί στρατηγική αξία.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (65%) συμφώνησε ως προς την ανάγκη ανατροπών στις λειτουργίες κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων για να ενισχυθεί η δημιουργία στρατηγικής αξίας.

Το 31% ψήφισε την ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών κινδύνου σε μία προσέγγιση (όπως ο εσωτερικός έλεγχος, ο επιχειρηματικός κίνδυνος, οι νομικές υπηρεσίες, η συμμόρφωση, η υγιεινή και ασφάλεια).

Το 21% δήλωσε ότι η εφαρμογή νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών κινδύνου, όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα analytics, θα ήταν καθοριστικής σημασίας για τον μετασχηματισμό της λειτουργίας κινδύνου.

Σύμφωνα με το 21,5% των ερωτηθέντων, μια προσέγγιση για την παρακολούθηση των κινδύνων που βασίζεται στα δεδομένα, θα έδινε ώθηση στις απαραίτητες ανατροπές, ενώ 17,5% δήλωσε ότι ένα πιο τεχνικό πρόγραμμα κινδύνου, με βάση τα δεδομένα, θα απαιτούσε την υποστήριξη εξειδικευμένων πόρων και κατάρτισης. 

Ο Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Associate Partner και Υπεύθυνος των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy της ΕΥ Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τονίζει:

«Οι επιχειρήσεις, παραδοσιακά, έχουν μια αμυντική αντιμετώπιση των κινδύνων, προσπαθώντας να τους εξαλείψουν εντελώς. Παρόλα αυτά, η διαχείριση κινδύνου σήμερα δε σημαίνει μόνο τη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων, αλλά και την ενίσχυση των θετικών, τα οποία οδηγούν στην επίτευξη των στόχων των εταιρειών. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν τους CROs σε έργα που περιλαμβάνουν ή βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχύσουν τα θετικά σενάρια, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των μετόχων».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις