Χρηστικά

Τα πρόστιμα για όσους καλέσει η Εφορία να διορθώσουν τις δηλώσεις τους!


Πότε επιβάλλονται μονά και πότε διπλά πρόστιμα στους συζύγους, που υποβάλουν κοινές δηλώσεις

Με πρόστιμο κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις των οποίων θα εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις και θα κληθούν από την Εφορία να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις.

Επίσης, τα ίδια πρόστιμα αντιμετωπίζουν και όσοι, παρά τη γεναία παράταση, έως τις 28 Αυγούστου... καταφέρουν και χάσουν την προθεσμία υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης. 

Τα αυτοτελή πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, αλλά το κόστος αυξάνεται ανάλογα με το αν προκύπτει πρόσθετος φόρος, μετά τη «διόρθωση» της δήλωσης.

Στις περιπτώσεις των συζύγων τα πρόστιμα μπορεί να είναι μονά ή διπλά, ανάλογα με τα βιβλία που τηρούν και το αν υποβάλουν κοινή ή χωριστές δηλώσεις.

Αναλυτικότερα, τα πρόστιμα είναι αυτοτελή και κλιμακώνονται από 100 έως και 500 ευρώ, ανάλογα με το αν οι υπόχρεοι είναι μισθωτοί, ή τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά, αλλά και με το αν με την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση προκύπτει η καταβολή φόρου.

Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, τόσο με το πρόστιμο των 100 – 500 ευρώ, αλλά και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 0,73% επί του φόρου, για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Από όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις και έχουν την υπόνοια ότι έχει γίνει λάθος, θα γλιτώσουν τα πρόστιμα, εάν υποβάλουν διορθωτική δήλωση, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Αν το λάθος εντοπιστεί μετά την υποβολή, από την εφορία, θα πληρώσουν και πρόστιμο και ενδεχόμενες προσαυξήσεις.

Ο χάρτης των προστίμων για τις φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρόστιμο επιβάλλεται όταν:

 • ο υπόχρεος δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση, ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου και
 • όταν δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση.

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις αυτές καθορίζονται, ως εξής:

 • εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
 • διακόσια πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
 • πεντακόσια (500) ευρώ, αν ο φορολογούμενος τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Επίσης, για εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος, αλλά μόνο τέλος επιτηδεύματος, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί.

Τι ισχύει με τους συζύγους

Πολύπλοκη είναι η διαδικασία επιβολής των προστίμων ότνα πρόκειται για συζύγους που υποβάλουν κοινές δηλώσεις. Ειδικότερα:

 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών αρχικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, δεδομένου ότι υποβάλλεται μία μόνο δήλωση, το οποίο ανέρχεται σε 100 ευρώ, αν δεν είναι κανένας από τους συζύγους υπόχρεος τήρησης βιβλίων και σε 250 ή 500 ευρώ, αν ο ένας από τους δύο συζύγους ή και οι δύο σύζυγοι είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων.
 • Στην περίπτωση συζύγων που είναι και οι δύο υπόχρεοι τήρησης βιβλίων, ο ένας με βάση το απλογραφικό σύστημα ενώ ο άλλος με το διπλογραφικό, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.
 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έγγαμων, με τις οποίες τροποποιείται ποσό εισοδήματος του ενός από τους συζύγους που δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων ενώ ο άλλος είναι, επιβάλλεται το πρόστιμο 100 ευρώ.
 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έγγαμων, με τις οποίες τροποποιείται ποσό εισοδήματος του ενός από τους συζύγους που είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων, επιβάλλεται το πρόστιμο των 250 ή των 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί.
 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών χρεωστικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έγγαμων, με τις οποίες τροποποιούνται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, δεδομένου ότι υποβάλλεται μία μόνο δήλωση, το οποίο ανέρχεται αναλόγως, σε 100, 250 ή 500 ευρώ.
 • Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  έγγαμων, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν σύζυγοι είναι ή όχι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα