Χρηστικά

Οι 13 κωδικοί των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώνει η Εφορία


Οι έλεγχοι γίνονται αυτόματα και τα «ραβασάκια» θα κοινοποιηθούν μετά την 29η Ιουλίου που λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Πλήθος διασταυρώσεων πραγματοποιεί η Εφορία στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων ή και δαπανών που συνιστούν τεκμήριο, αλλά δεν δηλώνονται από τους υπόχρεους.

Παρότι οι έλεγχοι γίνονται αυτόματα, τα «ραβασάκια» θα κοινοποιηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που είναι στις 29 Ιουλίου.

Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και να δηλώσουν ό,τι «ξέχασαν», χωρίς πρόστιμα.

Γενικός κανόνας είναι, πως τα δεδομένα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία των τραπεζών και άλλων φορέων που αυτόματα τροφοδοτούν το σύστημα taxisnet. Δηλαδή τα σχετικά στοιχεία πηγαίνουν κατευθείαν στο taxisnet και αυτομάτως προσυμπληρώνονται οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων.

Κατόπιν, τα στοιχεία των δηλώσεων των φορολογούμενων, θα διασταυρώνονται με εκείνα που υπάρχουν ήδη στο taxisnet και αν εντοπίζονται διαφορές, οι φορολογούμενοι θα καλούνται για εξηγήσεις, για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων με πρόστιμο (επειδή θα υποβληθούν μετά τη λήξη τη προθεσμίας).

Ποια στοιχεία διασταυρώνονται

Αναλυτικότερα, η εφορία διασταυρώνει τα ακόλουθα στοιχεία των φορολογουμένων:

 1. Τα εισοδήματα από ακίνητα και εάν αυτά συμπίπτουν με τα εισοδήματα που δηλώνονται από τους ενοικιαστές ή υπάρχουν στις πλατφόρμες Airbnb Booking κ.λπ.
 2. Τα στοιχεία των ατόμων που φιλοξενούνται ώστε να διαπιστωθεί εάν συμπίπτουν με τις δηλώσεις των φιλοξενούμενων ατόμων.
 3. Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
 4. Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2017) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.
 5. Τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κινήσεις τους, το υπόλοιπο των οποίων είναι μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ.
 6. Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2017, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).
 7. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.
 8. Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.
 9. Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές, με στοιχεία των γιατρών που εισέπραξαν τις αμοιβές.
 10. Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία υποβάλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές
 11. Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
 12. Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
 13. Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ (με στόχο να εντοπίζουν όσους έχουν αδήλωτες πισίνες).
Διαβάστε επίσης