Επιχειρήσεις

Στρατηγική εξαγορά από την Inform Lykos στη Ρουμανία


Συνεχίζει τις κινήσεις διεθνούς επέκτασης ο όμιλος Inform Lykos, που κυριαρχεί στην ελληνική αγορά μηχανογραφικών εντύπων και διαθέτει επίσης παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Μέσω της θυγατρικής του στη Ρουμανία, εξαγόρασε έναντι 2,5 εκατ. ευρώ τις δραστηριότητες της Star Storage, που διαθέτει τεχνογνωσία  σε αυτόν τον τομέα και αξιόλογο πελατολόγιο.

Η εξαγορά θα προσθέσει περί τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως στα ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου, συμβάλλοντας αντίστοιχα στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του.

Η συμφωνία εξαγοράς τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου.

Η εξαγορασθείσα επιχειρηματική δραστηριότητα της Star Storage αφορά την ψηφιακή εκτύπωση και τη διανομή λογαριασμών για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταβίβαση συμβάσεων πελατών, τεχνογνωσίας, εργαζομένων και του εξοπλισμού που εξυπηρετούν αυτή τη δραστηριότητα.

Η εξαγορά θα επιτρέψει στην Inform Lykos να προσεγγίσει μία νέα πελατειακή βάση, στην οποία  ο όμιλος Inform θα παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, πέραν αυτών που μέχρι σήμερα παρέχονταν από τη Star Storage.

Διαβάστε επίσης