Χρηστικά

Πότε έρχονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια -Τα τρία στάδια ελέγχου


Στόχος του μέτρου η πάταξη της φοροδιαφυγής που διενεργείται μέσω των εικονικών και πλαστών τιμολογίων

Διαθέσιμη θα είναι από τον Ιανουάριο του 2019, η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της κατάργησης των χάρτινων τιμολογίων και άλλων παραστατικών.

Το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προβλέπει πως η υποχρεωτική εφαρμογή του, θα ξεκινήσει την 1-1-2020. Ωστόσο, δεδομένου ότι στα τέλη του προσεχούς Δεκεμβρίου θα είναι έτοιμο το πρότζεκτ, είναι πιθανόν να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή και εντός του 2019.

Στόχος της υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, η οποία αποσκοπεί στην πάταξη του φαινομένου της διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, τα οποία χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες προκειμένου να αποφύγουν φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, αρκετές επιχειρήσεις, καθώς αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους φοροδιαφυγής, αλλά μέχρι να εντοπιστούν οι παραβάτες.

Σημειώνεται ότι τα πλαστά τιμολόγια επεκτείνουν τον χρόνο της παραγραφής στα 10+1 χρόνια, για όλους τους εμπλεκόμενους.

Δηλαδή εάν εντοπιστεί ένα εικονικό τιμολόγιο σε μια επιχείρηση καλούνται για έλεγχο όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και δεν ισχύει η πενταετία για την παραγραφή των υποθέσεών τους.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018 και όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την πλήρη υλοποίηση του μέτρου θα έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Βάσει του αναθεωρημένου αυτού χρονοδιαγράμματος, από την 1-1-2020 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική πλέον για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής «ηλεκτρονικής τιμολόγησης» θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Επίσης τα στοιχεία των τιμολογίων, θα διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε. για άμεσο έλεγχο και διασταύρωση, ενώ σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων, το έργο των αρχών διευκολύνεται τα μέγιστα.

Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος να καταχωρεί στα βιβλία του πλαστό ή εικονικό τιμολόγιο ώστε να εκπέσει δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδά του, καθώς στα βιβλία θα γράφονται μόνο τα τιμολόγια τα οποία θα είναι μόνο ηλεκτρονικά και θα τελούν υπό τον έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Σε ότι αφορά στην υποχρεωτική «ηλεκτρονική τιμολόγηση» το project του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει τριών ειδών διασταυρώσεις επί των ηλεκτρονικών τιμολογίων και συγκεκριμένα:

  1. Το πρώτο στάδιο θα είναι η λήψη από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, των συναλλαγών και ο πρώτο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων.
  2. Το δεύτερο στάδιο θα προβλέπει την επιβεβαίωση της συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων, εάν δηλαδή και οι δύο έχουν δηλώσει τα ίδια στοιχεία για την ίδια συναλλαγή.
  3. Το τρίτο στάδιο ελέγχου προβλέπει την επιβεβαίωση της πληρωμής της συναλλαγής, με την μεταφορά του ποσού της αξίας μέσω των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι συναλλασσόμενοι.
Διαβάστε επίσης