Χρηστικά

Πώς αποφεύγεται ο φόρος στα ανείσπρακτα ενοίκια


Σε δικαστικές περιπέτειες μπλέκουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν λάβει τα ενοίκια που έχουν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές

Σε δικαστικές περιπέτειες μπλέκουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα έχουν ενοικιάσει, αλλά δεν εισέπραξαν από τους ενοικιαστές τα συμφωνηθέντα - και δηλωμένα στην εφορία -  ενοίκια.

Αν δεν κινηθούν νομικά εναντίον των ενοικιαστών, θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος για τα μη εισπραχθέντα ενοίκια. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα δηλωθούν σε ειδικό κωδικό του Ε2 και αυτομάτως μεταφέρονται στο έντυπο E1, δηλαδή το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης.

Αυτή είναι η κανονική οδός, όταν τα μισθώματα καταβάλλονται κανονικά.  Τι συμβαίνει όμως όταν ο ενοικιαστής, για διαφόρους λόγους, δεν πληρώνει τα ενοίκια;
Αν ο ιδιοκτήτης μείνει άπραγος, τότε θα υποχρεωθεί να δηλώσει στην εφορία το ύψος των μισθωμάτων που αναγράφονται στο συμβόλαιο, παρά το γεγονός ότι δεν τα έχει εισπράξει. Θα φορολογηθεί επ΄ αυτών με συντελεστές από 15% μέχρι και 45%.

Για να αποφύγει τη διπλή ζημιά, δηλαδή, και την μη είσπραξη των ενοικίων και τη φορολόγηση, θα πρέπει να κινηθεί νομικά.
Ειδικότερα από το 2015 ισχύει η διάταξη, που προβλέπει ότι :
«Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».

Τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2019  δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, πριν υποβληθεί η φορολογική δήλωση πρέπει να προσκομισθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να μην συνυπολογισθούν αυτά στο εισόδημά τους.

Σημειώνεται ότι, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κλπ.).

Επίσης, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν από τον κληρονόμο, ο οποίος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κληρονομούμενου, με την προσκόμιση με το ανάλογο δικαιολογητικό και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κληρονομικού του δικαιώματος.

Η κλίμακα φορολογίας των ενοικίων

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

  • Ετήσιο εισόδημα  ακινήτων  0- 12.000€  φόρος κλιμακίου 15%
  • Ετήσιο εισόδημα  ακινήτων  12.001 -35.000€  φόρος  κλιμακίου 35%
  • Ετήσιο εισόδημα  ακινήτων  35.001 – άνω φόρος  κλιμακίου 45%
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης