Χρηστικά

Πολλαπλά πρόστιμα των 500 ευρώ για παλιές ταμειακές μηχανές


Όλη η λίστα με τις ταμειακές που αποσύρονται και τη διαδικασία που περιγράφει η απόφαση της ΑΑΔΕ - Η προθεσμία αντικατάστασης είναι η 31η Μαΐου 2020

Επαναλαμβανόμενα πρόστιμα ύψους 500 ευρώ θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που δεν θα αποσύρουν τις ταμειακές μηχανές τους, μέχρι τον Μάιο.

Ενόψει της διαδικασίας σύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το taxisnet, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλει σε όσους επαγγελματίες χρησιμοποιούν παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές, οι οποίες δεν υποστηρίζουν τη διασύνδεση με το taxisnet, να τις αποσύρουν και να αγοράσουν σύγχρονες, που θα υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα.

Η προθεσμία για την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών είναι η 31η Μαΐου 2020, αλλά η προεργασία θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Πρόκειται για 179 τύπους ταμειακών μηχανών, οι οποίοι είναι σε λειτουργία και εκτιμάται ότι πρόκειται για χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να τις αντικαταστήσουν.

Όσοι δεν τις αντικαταστήσουν θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για κάθε έλεγχο. Η σχετική διάταξη του ν. ν. 4174/2013 προβλέπει ότι «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο».

Η διαδικασία παύσης

Η διαδικασία παύσης των ταμειακών μηχανών καθορίζεται με απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή η οποία προβλέπει:
Την απόσυρση από την χρήση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄).
Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-5-2020.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ

2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.

3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.
Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:

  • 23    Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
  • 41    Απόσυρση Φ.Η.Μ
  • 10    Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
  • 24    Παύση λόγω θανάτου
  • 38    Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
  • 25    Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Από την 1-6-2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα