Χρηστικά

Ποιοι πάνε υποχρεωτικά στο νέο επικουρικό και τι εισφορές θα πληρώνουν


Η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με πρόσθετες διευκρινίσεις για το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης 

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ με πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, καθώς και τον υπολογισμό των προσαυξήσεων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (αρ. πρωτ.: 73641/Σ.21157/16.02.2022) στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α υπάγονται υποχρεωτικά, όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής:

  • ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή
  • αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί και υφίσταται σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, διατάξεις, υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, υπάγονται πλέον στην κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Προαιρετική υπαγωγή από 1.1.2023

Επίσης, στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται προαιρετικά, οι κάτωθι Μη Μισθωτοί:

  • Οι ασφαλιζόμενοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2023-31.12.2023.
  • Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2021:

α) Αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,
β) Πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ και
γ) Πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α υποβληθεί από 1.1.2023 ή μεταγενέστερα και κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

  • Οι ανωτέρω Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει για τους μη μισθωτούς 

Το ύψος των εισφορών της Νέας Επικουρικής Μη Μισθωτών ασφαλισμένων αντιστοιχεί στα ισχύοντα ποσά κατηγοριών του Κλάδου Επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ακόλουθες τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες. Ειδικότερα:

eisfores

Επισημαίνεται ότι, η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται κατά την έναρξη ασφάλισης.

Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος και η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του έτους με ενεργοποίηση από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Πότε και πώς πληρώνονται

Ως ημερομηνία έναρξης είσπραξης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Νέας Επικουρικής, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται η 1.1.2022.

Για τις εισφορές της Νέας Επικουρικής Ασφάλισης, εκδίδεται μηνιαίως ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου και περιλαμβάνει:

  • στοιχεία του ασφαλισμένου
  • την ασφαλιστική κατηγορία
  • οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην Νέα Επικουρική και
  • τον κωδικό πληρωμής (RF).

Η καταβολή των εισφορών Νέας Επικουρικής θα πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή) με διακριτό κωδικό πληρωμής (RF), διαφορετικό των λοιπών εισφορών.
Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Προσαυξήσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, εισφορές που καταβάλλονται μετά την λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης, ήτοι 8% ετησίως ή 0,667% μηνιαίως.

Τέλος, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Κ.Α, λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e-ΕΦΚΑ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα