Οικονομία

Πήγαν κατά λάθος(;) ένα χρόνο πίσω τα κίνητρα προσλήψεων!


Παρά το ότι ο νόμος 4549/2018, προβλέπει ρητώς ότι τα κίνητρα ισχύουν από το 2018, η απόφαση Παπανάτσιου-Πιτσιλή τα μεταθέτει για το 2019

Την αναβολή για ένα χρόνο των ισχυρών κινήτρων για νέες προσλήψεις από τις επιχειρήσεις προβλέπει αιφνιδιαστικά η κοινή απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Παρά το γεγονός ότι ο νόμος 4549/2018, προβλέπει ρητώς ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις «ισχύουν από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής», αλλά το υπενθύμιζε και εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2018, η κοινή απόφαση ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ αναφέρει ότι «η απόφαση αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής»!

Η απόφαση δημιουργεί απορίες, επειδή δεν μπορεί μια υπουργική απόφαση να τροποποιεί διάταξη νόμου, εκτός και αν έγινε λάθος στο έτος εφαρμογής. Διαφορετικά θα πρέπει να κατατεθεί τροπολογία σε κάποιο νομοσχέδιο η οποία να τροποποιεί τη σχετική διάταξη για το χρόνο εφαρμογής, των ευνοϊκών διατάξεων για τις νέες προσλήψεις.

Επίσης, στην περίπτωση, κατά την οποία τελικά ισχύσει από το 2019, θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις που προχώρησαν από το καλοκαίρι του 2018 σε προσλήψεις, με την προσδοκία ότι θα έχουν σημαντική έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους των ασφαλιστικών εισφορών.

Εκτός από τον νόμο 4549/2018, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 14 Ιουνίου 2018, εκδόθηκε και εγκύκλιος τον περασμένο Ιούλιο, η οποία κοινοποιούσε τις διατάξεις του νόμου και ανέφεραν ότι τα κίνητρα ισχύουν από το 2018.

Λόγω του προχωρημένου της ώρας δεν κατέστη δυνατόν να έχουμε απάντηση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, και οι διευκρινίσεις αναμένονται σήμερα.

Ποια είναι τα κίνητρα που αναβάλλονται(;)  

Ο νόμος 4549/2018 θέσπισε ισχυρά φορολογικά κίνητρα για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες προκειμένου να προσλάβουν νέους εργαζόμενους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Ειδικότερα, τα κίνητρα προβλέπουν ότι οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας (δηλαδή μέχρι ποσού 8.204 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο), εφόσον προκύπτει αθροιστικά:
α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους και
β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.
Για τον υπολογισμό των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν προσμετρώνται:

  • η συνταξιοδότηση εργαζομένου,
  • η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του,
  • η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και
  • η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ισχύουν για νέους έως 30 ετών και για μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Επίσης, οι παραπάνω ρυθμίσεις επιτρέπεται να εφαρμοστούν και σε περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η προσαύξηση των εκπιπτόμενων εργοδοτικών εισφορών κατά 50%, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, θα χορηγείται και για 4 επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν θα έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα καθορισθούν με κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

"Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής" αναφέρει χαρακτηριστικά ο νόμος. Όμως άλλα γράφει η κοινή απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε επίσης