Χρηστικά

Οι 9 αλλαγές στην φορολογία


Τι αλλάζει στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, σε ΦΠΑ, τιμές καυσίμων, εξωδικαστικό, αυθαίρετα, πόθεν έσχες, ακατάσχετο των αγροτών

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, επαγγελματιών, αγροτών, καθώς και για την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων ακινήτων και για το «πόθεν έσχες», επέφεραν οι δύο νόμοι που ψηφίστηκαν λίγο πριν τις γιορτές και με τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τέθηκαν σε ισχύ.

Πρόκειται για τους νόμους 4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και για τον νόμο 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.λπ» στους οποίους υπό τη μορφή τροπολογιών εντάχθηκαν και φορολογικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα, με τον ν. 4587/2018 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

  1. Αλλάζει η διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Μονιμοποιείται πλέον η ανάθεση σε ιδιώτες εκτιμητές των αντικειμενικών τιμών, ενώ στην επιτροπή που θα αποφασίζει οριστικά το ύψος των τιμών θα συμμετέχει και ο τοπικός Δήμος. Για τις περιοχές που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών, από τους εκτιμητές, για διαφόρους λόγους (π.χ. έλλειψη αγοραπωλησιών)  προβλέπεται η σύσταση τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, και τους επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως μέλη.Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση εξαμελούς επιτροπής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, η οποία θα εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τη διαμόρφωση των ζωνών των περιοχών της αρμοδιότητάς της και των συντελεστών αυξομείωσης της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Πρόκειται για τους συντελεστές εμπορικότητας εφαρμόζονται επί των αντικειμενικών αξιών και αυξάνουν ή μειώνουν την τελική αξία των εμπορικών ακινήτων, τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα όρια των 10.216 ζωνών που υπάρχουν σήμερα, σε όλη τη χώρα, δηλαδή κάποιες θα διευρυνθούν, κάποιες άλλες θα μικρύνουν ενώ ορισμένες μπορεί και να συγχωνευτούν ή να δημιουργηθούν και άλλες ζώνες.Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα ισχύσουν από την νέα αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εντός του 2019.
  2. Παγώνουν οι ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης  Διαφορών (ΔΕΔ), για υποθέσεις εφόσον το φορολογικό τους αντικείμενο εκκρεμεί προς αντιμετώπιση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στο ΣτΕ, δεν ισχύει η προθεσμία των 120 ημερών για την οριστική έκβαση της υπόθεσης. 
  3. Καθιερώνεται ακατάσχετο για τις αγροτικές ενισχύσεις στο ποσό των 7.500 ευρώ ετησίως.
  4. Παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, μέχρι και τις 31-12-2019, η προθεσμία υποβολής ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ενώ αυξήθηκαν τα όρια ένταξης σε αυτόν.
  5. Μειώνεται στο 6% ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των συναυλιών.
  6. Άλλαξαν οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες» από τους υπόχρεους. Όπως ανακοινώθηκε η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186/2018). Στο πλαίσιο αυτό προστίθεται, όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής.
  7. Αυθαίρετα: Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2019 (έληξε στις 12-12-2018), η προθεσμία για την καταβολή εφάπαξ του υπολειπόμενου ποσού προστίμου, που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης στο ν. 3843/2010.
  8. Αγρότες : Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής έως τις 31-12-2018, δηλώσεων έτους 2017 των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη.
  9. Μεταφορικό ισοδύναμο: Μείωση τιμής υγρών καυσίμων στα νησιά του Αιγαίου, καθώς προβλέπεται μεν η επιδότηση των συγκεκριμένων καυσίμων, ενώ παράλληλα καθιερώνονται αυστηροί έλεγχοι στα πρατήρια και γενικά στο κύκλωμα μεταφοράς και διάθεσης των υγρών καυσίμων στα νησιά. Ειδικότερα προβλέπεται η επιβολή από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προστίμου πεντακοσίων (500) ευρώ, πέραν των προβλεπόμενων, με την κείμενη νομοθεσία, διοικητικών κυρώσεων, στην περίπτωση που πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα, έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.
Διαβάστε επίσης