Χρηστικά

Εξοντωτικό «σαφάρι» της Εφορίας για περιουσιακά στοιχεία παλαιών οφειλετών


Ξεσκονίζει Κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακεία, τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, θυρίδες, χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρείες

Εξοντωτικό «σαφάρι» για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων παλαιών οφειλετών του δημοσίου πραγματοποιεί η Εφορία, με στόχο την αποπληρωμή οφειλών που ξεπερνούν το ποσό των 70 δισ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες είτε είναι επιχειρηματίες είτε φυσικά πρόσωπα, μέχρι τώρα δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα παρά τα τεράστια χρέη που συσσώρευσαν στο Κράτος, αλλά την τελευταία διετία κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ερευνούν εξονυχιστικά Κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακεία, τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού για καταθέσεις, θυρίδεςχρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρείες για μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμένου να εντοπίσουν οποιοιδήποτε περιουσιακό στοιχείο των συγκεκριμένων οφειλετών. 

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το «σαφάρι» αποδίδει καθώς έχει αυξηθεί το ποσό που εισπράττεται από παλαιά χρέη και φέτος αναμένεται να σημειωθεί ρεκόρ εισπράξεων. Μέχρι και τον Οκτώβριο κατέστη εφικτή μέσω του κυνηγητού να εισπραχθούν από τα «χαμένα» χρέη, το ποσό των 2,57 δισ. ευρώ (και απομένουν ακόμα δύο μήνες για το κλείσιμο του 2018), όταν το 2017 είχαν εισπραχθεί 2,68 δισ. ευρώ, το 2016 εισπράχθηκε το ποσό των 2,48 δισ. ευρώ, το 2015 το ποσό των 1,64 δισ. ευρώ, ενώ το 2014 είχε εισπραχθεί ποσό μόλις 1,56 δισ. ευρώ.

Τα παλαιά χρέη των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που δεν αποπληρώνονται ανέρχονται στο ποσό των 71,74 δισ. ευρώ, ενώ ένα ποσό της τάξης των 16,81 δισ. ευρώ, έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης, που σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί τα μέτρα είσπραξης και η υπηρεσία έχει πειστεί πως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η διαδικασία είσπραξης εκτιμώντας πως δεν θα εισπραχθεί τίποτα.

Σε ότι αφορά στα παλαιά χρέη που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, αλλά και δεν αποπληρώνονται, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι:

  • Τα χρέη των φυσικών προσώπων ανέρχονται σε 30,87 δισ. ευρώ.
  • Τα χρέη των επιχειρήσεων ανέρχονται σε 40,87 δισ. ευρώ.

Επίσης υπάρχουν ακόμη χρέη ύψους 13,53 δισ. ευρώ, που προέρχονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις, αλλά και χρέη ύψους 10,56 δις. ευρώ, που άφησαν Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, Δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.

Ποιους κυνηγά η εφορία

Το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ εστιάζεται στα συνολικά χρέη των 72 δισ. ευρώ, που προέρχονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα, επί των οποίων θα εξαντληθεί κάθε μέσο πριν αυτά χαρακτηριστούν «ανεπίδεκτα είσπραξης». Αυτό προϋποθέτει να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή ένα ηλεκτρονικό μέσο για να είναι πρόσφορο αρκεί να συνεισφέρει, κατά την κοινή πείρα και τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ικανώς στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων.

Αναλυτικότερα, ο χαρακτηρισμός χρεών ως ανεπίδεκτων είσπραξης προϋποθέτει ότι:

  • Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη.
  • Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.
  • Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
  • Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.
  • Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία. Ειδικά για τις οφειλές στα Τελωνεία ο οριζόμενος ελεγκτής θα απευθύνεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για τη λήψη των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.
  • Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο.
  • Όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπόχρεων προσώπων χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.
  • Η δέσμευση του συνόλου (100% και ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων και του πιστωτικού ιδρύματος), των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών, μέχρι του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, επεκτείνεται στο περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα