Χρηστικά

Τρέχουν οι εντάξεις στον εξωδικαστικό- Κουρεύονται χρέη σε τράπεζες, Ταμεία, Εφορία


Ένας στους πέντε αιτούντες ρυθμίζει τις οφειλές του σε έως 120 δόσεις

Τρέχουν οι εντάξεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών, μετά τις βελτιώσεις που επέφεραν οι παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ένας στους πέντε των αιτούντων εξασφάλισε ήδη «κούρεμα» και ρύθμιση των οφειλών τους σε τράπεζες, ταμεία και εφορία, έως και σε 120 δόσεις. Η διαδικασία ένταξης των οφειλετών είναι πλέον ταχύτερη και εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί περαιτέρω στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό αποδίδεται στη βελτίωση της πλατφόρμας η οποία είναι πλέον πιο ευέλικτη και «φιλική».

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να προσθέσουν τα χρέη του 2017 για τις αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που δεν είχαν υποβληθεί, μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να προσθέσει τα χρέη του 2017 ήδη από 1/7/2018.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ένταξης στον εξωδικαστικό, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγγελματίες και αγρότες παίρνουν βαθιά ανάσα, καθώς αποκτούν ξανά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του υπουργείου Ανάπτυξης, από τις 3 Αυγούστου 2017 έως και την περασμένη Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018:

 • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 59.077 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
 • Έχουν υποβληθεί 5.565 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
 • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.104 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Δηλαδή, περίπου 1 στους 5 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα (στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε είδος οφειλέτη), έχουν ως εξής:        
Επιχειρήσεις (70 εβδομάδες λειτουργίας):
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2.035 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 115 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (44 εβδομάδας λειτουργίας):
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3.257 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 874 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Αγρότες (23 εβδομάδες λειτουργίας):
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 273 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση)
και εξ αυτών ήδη 115 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Παράλληλα δεκάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτηση τους.

Τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε οφειλέτη

Συνολικά, από 3 Αυγούστου 2017 μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου 2017, η αναλυτική κατάσταση για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είναι η ακόλουθη:
Επιχειρήσεις

 • 39.135 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 9.264 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 2.035 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 536 βρίσκονται σε διμερή διαπραγμάτευση και 1.531 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 934 βεβαίωση πληρότητας και 514 έχουν κάνει έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 115 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

 • 18.571 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 11.481 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 3.257 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 489 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 532 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 874

 Αγρότες

 • 1.371 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 975 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 273 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 77 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 59 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • 0 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 115
Διαβάστε επίσης