Χρηστικά

Γιατί «τρέχει» τώρα ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών


Επιταχύνεται η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών προς την Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές, επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών

Επιταχύνεται η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών προς την εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές, μέσω της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Μετά τις βελτιώσεις που έγιναν στο πλαίσιο το Εξωδικαστικού και την κατάργηση τουλάχιστον 11 δικαιολογητικών, η διαδικασία ένταξης των οφειλετών είναι ταχύτερη και εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί περαιτέρω στις επόμενες εβδομάδες.

Ήδη, από τις 10 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε λειτουργία η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, η οποία είναι πιο ευέλικτη και «φιλική». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να προσθέσουν τα χρέη του 2017 για τις αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που δεν είχαν υποβληθεί, μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να προσθέσει τα χρέη του 2017 ήδη από 1/7/2018.

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το ύψος της οφειλής και συγκεκριμένα έως 3.000 ευρώ, από 3.000 έως 20.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ μέχρι και 125.000 ευρώ και για οφειλές άνω των 125.000 ευρώ.

Όλες οι πληροφορίες για κάθε κατηγορία οφειλέτη περιέχονται στον αναλυτικό οδηγό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που έχει δημοσιεύσει το Σin.

Σε ότι αφορά στην πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΓΔΙΧ, αθροιστικά μέχρι σήμερα:

 • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 55.397 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
 • Έχουν υποβληθεί 4.110 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Παρατηρείται ότι αρκετοί οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι οφειλές του 2017, ως εκ τούτου ενδέχεται να εμφανίζονται φαινομενικές μειώσεις στα στατιστικά στοιχεία, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
 • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 641 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλ. περίπου 1 στους 6,4 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα στο διάστημα που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε είδος οφειλέτη), έχουν ως εξής:
Επιχειρήσεις (62 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.470 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 82 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (36 εβδομάδας λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2.486 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 516 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Αγρότες (15 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 154 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση) και εξ αυτών ήδη 43 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Ακόμη, δεκάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτηση τους.

Πόσοι μπήκαν, πόσοι συνεχίζουν και πόσοι κόπηκαν

Συνολικά, από 3 Αυγούστου 2017 η εικόνα που έχει διαμορφωθεί κατά κατηγορία οφειλέτη ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είναι η ακόλουθη:
Επιχειρήσεις

 • 37.000 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 8.214 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 1.470 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 545 σε διμερή διαπραγμάτευση και 959 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 492 βεβαίωση πληρότητας και 222 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 82 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

 • 17.291 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 10.578 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 2.486 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 300 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 286 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 516

Επισήμανση:  κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε δύο (2) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλ. μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ). Δηλαδή:  1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id)  -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή  -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Αγρότες

 • 795.106    εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 795 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 154 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 34 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 16 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • 0 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 43
Επισημαίνεται ότι σε κάθε ΑΦΜ αγρότη (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και κατ' επάγγελμα αγρότης), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε τρεις (3) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, μία με ΑΑΔΕ και μία με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση).

Δηλαδή:  1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id)  -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή  -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και/ή -> διαπραγμάτευση με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση.

Διαβάστε επίσης