Χρηστικά

Οι επτά λόγοι που επιταχύνουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό


Μπουμ στις αιτήσεις περιμένει από τον Ιανουάριο το υπουργείο Ανάπτυξης - Αυξάνονται οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις

Μπουμ στις αιτήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού περιμένει από τον Ιανουάριο το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά και τις νέες βελτιώσεις που επήλθαν με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.

Η πιο ελκυστική αλλαγή που έγινε αφορά στη διεύρυνση της «αυτοματοποιημένης» διαδικασίας για οφειλές που ανέρχονται στο ποσό των 300.000 ευρώ αντί των 50.000 ευρώ, που ίσχυε μέχρι πρότινος, αλλά και η παύση των διώξεων για τους οφειλέτες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Οι αλλαγές που έγιναν είχαν ως αποτέλεσμα πολλές από τις επιχειρήσεις που είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία να την διακόψουν προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις νέες διατάξεις, ενώ ταυτόχρονα στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου αυξήθηκε εκ νέου ο αριθμός των υποθέσεων που έχει ενταχθεί στον εξωδικαστικό και εξασφάλισε «κούρεμα» οφειλών προς εφορία, ταμεία και τράπεζες, περισσότερες δόσεις αποπληρωμής, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Οι αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Οι αλλαγές στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που θα «τρέξουν» τη διαδικασία από τον Ιανουάριο είναι οι ακόλουθες:

 1. Η αύξηση του ορίου των οφειλών για τις οποίες μπορεί να τηρηθεί απλοποιημένη (δηλ. αυτοματοποιημένη) διαδικασία ρύθμισης, με τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης και τυποποιημένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, από τις 50.000 ευρώ, που ισχύει, στις 300.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παροχή ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού προς περισσότερους αιτούντες οφειλέτες και με ταχύτερους ρυθμούς, δηλαδή μια fast-track διαδικασία. 
 2. Όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ορίζεται ρητά ότι η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ή για τα αδικήματα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αναστέλλεται υποχρεωτικά. Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση ομαλού κλίματος διαπραγμάτευσης, το οποίο θα διακυβευόταν, αν παράλληλα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης εξελισσόταν ποινική διαδικασία σε βάρος του οφειλέτη, αναφορικά με τις προς ρύθμιση οφειλές.
 3. Η απαγόρευση της επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατασχέσεις και πλειστηριασμοί) από πιστωτές μεσούσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού και ενώ είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της λήψης αλλεπάλληλων παρατάσεων επί των προθεσμιών του νόμου.
 4. Η επέκταση της δυνατότητας περισσότερων οφειλετών να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιλαμβάνει τόσο τους οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο τομέα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 15% επί του συνόλου των οφειλών τους, όσο και οφειλέτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα για τη συνολική εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών τους, αλλά η διαδικασία διαπραγμάτευσης απέβη άκαρπη, λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών και συγκεκριμένα λόγω άρνησης συμμετοχής από πιστωτές του ιδιωτικού τομέα.
 5. Η παροχή της δυνατότητας στον πιστωτή να εξαιρέσει τις μη επιχειρηματικές οφειλές (π.χ. ύπαρξη στεγαστικού δανείου του επιχειρηματία) που πολλές φορές οδηγούσαν τις τράπεζες σε μη συμμετοχή στη διαδικασία, η οποία απέβαινε άκαρπη. Πλέον δίδεται η δυνατότητα στον πιστωτή να εξαιρέσει αυτή τη μη επιχειρηματική οφειλή, εφόσον κρίνει ότι η ρύθμισή της δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, και να συνεχίσει τη διαδικασία με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές οφειλές.
 6. Απαλλάσσεται ο οφειλέτης από τυχόν ανατροπές της σύμβασης αναδιάρθρωσης από ιδιώτες πιστωτές και συνακόλουθα τον κίνδυνο αναβίωσης των οφειλών του προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όταν έχει ικανοποιήσει πλήρως τους πιστωτές αυτούς.
 7. Στις περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ο χαρακτηρισμός ως μικρών πιστωτών ακόμη και αυτών με σημαντικές οφειλές (π.χ. 1,5 εκατ. ευρώ) είχε ως αποτέλεσμα να μένουν εκτός ρύθμισης και να επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πλέον μειώνονται τα όρια αυτά, προς όφελος του αιτούντος, καθώς θα μπορεί να βάλει στη ρύθμιση και απαιτήσεις άνω των 500.000 ευρώ, προστατεύοντας παράλληλα τις τυχόν απαιτήσεις εργαζομένων και μικροπρομηθευτών από αναδιάρθρωση.

Πόσοι κλείδωσαν ρύθμιση χρεών

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του υπουργείου Ανάπτυξης, από τις 3 Αυγούστου 2017 έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2018:

 • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 58.894επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
 • Έχουν υποβληθεί 5.904 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
 • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1. 206 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Δηλαδή, περίπου 1 στους 5 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).
Συνοπτικά τα αποτελέσματα (στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε είδος οφειλέτη), έχουν ως εξής:       
Επιχειρήσεις (72 εβδομάδες λειτουργίας):
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2. 214 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 116 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.
Ελεύθεροι επαγγελματίες (46 εβδομάδας λειτουργίας):
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3. 384 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 961 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Αγρότες (25 εβδομάδες λειτουργίας):
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 306 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση)
και εξ αυτών ήδη 129 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Παράλληλα δεκάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτηση τους.

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε οφειλέτη

Συνολικά, από 3 Αυγούστου 2017 μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2018, η αναλυτική κατάσταση για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είναι η ακόλουθη: 
Επιχειρήσεις

 • 38.695 εκκίνησαν τη διαδικασία. Μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου 2018 ο αριθμός των επιχειρήσεων ήταν 39.135 και η μείωση οφείλεται στην ακύρωση της αίτησης προκειμένου να επανυποβληθεί.
 • 8.889 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 2.214 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 573 σε διμερή διαπραγμάτευση και 1.682 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 1.053 βεβαίωση πληρότητας και 623 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 115 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

 • 18.773 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 11. 632 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 3. 384 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 542 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 593 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 961

 Αγρότες

 • 1.426 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 1.013 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 306 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 87 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 72 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • 0 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 129
Διαβάστε επίσης