Χρηστικά

Κόβονται οι μισοί από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης!


Ο κίνδυνος για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα να πληρώσουν μαζεμένη το 2022 την εισφορά, από την οποία θα απαλλαγούν το 2021

Κόβουν τους μισούς φορολογούμενους από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021, καθώς η σχετική νομοθετική διάταξη προβλέπει «κόφτη» τεκμηρίων.

Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος για μισθωτούς, να πληρώσουν μαζεμένη το 2022 την εισφορά, από την οποία θα απαλλαγούν το 2021.

Προφανώς το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό κρίθηκε υπερβολικό και η αρχική εξαγγελία «κουρεύτηκε» και περιορίζονται σημαντικά οι δικαιούχοι.

Σύμφωνα με τη διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή, δεν δικαιούνται απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όσοι  το εισόδημά τους προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού και έχουν φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια κατά τα προηγούμενα δύο φορολογικά χρόνια.

Η σχετική αναφέρει πως: «Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα μετά άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.».

Ποιοι και πώς κόβονται

Η διάταξη αυτή σημαίνει πως στην περίπτωση κατά την οποία τα εισοδήματα του φορολογούμενου προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, για να ισχύσει η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει ο φορολογούμενος να μην έχει φορολογηθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια με βάση τα τεκμήρια. Δηλαδή:

  • Οι μισθωτοί, θα απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης το έτος 2021, μόνο εφόσον δεν πέφτουν στην παγίδα των τεκμηρίων για το 2021 και για τα έτη 2020 και 2019.
  • Αν η τεκμαρτή δαπάνη που τους βαρύνει είναι υψηλότερη από το δηλωθέν εισόδημά τους, τότε χάνουν το ευεργέτημα της εξαίρεσης από την εισφορά.

Επίσης μια σημαντική παράμετρος είναι ο κίνδυνος να πληρώσουν την εισφορά αλληλεγγύης μαζεμένη με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
Στους μισθωτούς η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται κάθε μήνα, παράλληλα με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Από τον Ιανουάριο του 2021, δεν θα παρακρατείται, με βάση τη νέα διάταξη. 
Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το 2022, θα διασταυρωθεί από το taxisnet, εάν ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος βαρύνονται με τεκμαρτές δαπάνες υψηλότερες του δηλωθέντος εισοδήματος, τότε θα του χρεωθεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα, ολόκληρη η εισφορά αλληλεγγύης.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα