Χρηστικά

Τα 25 εισοδήματα που πληρώνουν και τα 13 που γλιτώνουν την εισφορά αλληλεγγύης


Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι πληρώνουν τον «λογαριασμό» της εισφοράς, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών

Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης θα είναι το 2021 περί τις 25 κατηγορίες εισοδημάτων, ενώ άλλες 13 κατηγορίες θα εξακολουθήσουν να επιβαρύνονται με το χαράτσι, που επιβλήθηκε «προσωρινά» το 2011, αλλά κλείνει αισίως, μια δεκαετία.

Για το 2021, πρόκειται να αναστολή της εφαρμογής του και όχι για κατάργηση ενός φόρου ο οποίος αυξάνει αισθητά τη φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων, με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Επειδή η εισφορά επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, η αναστολή της για ένα έτος, δεν αφορά τους έχοντες χαμηλότερα εισοδήματα, είτε πραγματικά είτε τεκμαρτά. Υπενθυμίζεται πως η εισφορά επιβάλλεται στο μεγαλύτερο εισόδημα από το πραγματικό ή το τεκμαρτό με συντελεστές, από 2,2% έως και 10%, που περιέχει η ειδική κλίμακα.

Τα 25 εισοδήματα που θα εξαιρεθούν

Γενικός κανόνας είναι ότι θα εξαιρεθούν από την εισφορά οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ παραμένει η εισφορά για τους υπαλλήλους του δημοσίου και των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και για τους συνταξιούχους, όλων των κατηγοριών, που λαμβάνουν ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχει διαφορετική μεταχείριση, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των εισοδημάτων, που εξαιρούνται ή εξακολουθούν και βαρύνονται.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, εξαιρούνται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το έτος 2021, οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

 1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
 2. Οι αμοιβές που λαμβάνουν μηνιαίως οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκδίδοντες τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με «μπλοκάκια».
 3. Τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος.
 4. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
 5. Τα ενοίκια ακινήτων.
 6. Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.
 7. Τα μερίσματα. 
 8. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.
 9. Οι τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
 10. Οι τόκοι των repos.
 11. Τα δικαιώματα, δηλαδή, το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 12. Τα κέρδη από την μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.
 13. Τα κέρδη από την μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.
 14. Τα κέρδη από την μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
 15. Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
 16. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)
 17. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια
 18. Τα κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς.
 19. Τα κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.
 20. Η διατροφή που καταβάλλεται σε σύζυγο και τέκνα.
 21. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων, φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.
 22. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
 23. Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ.
 24. Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.
 25. Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που καταβάλλονται σε απολυμένους πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Τι δεν εξαιρείται

Δεν εξαιρούνται και θα εξακολουθήσουν να βαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το 2021τα ακόλουθα εισοδήματα:

 1. Όλες οι αμοιβές των υπαλλήλων του Δημοσίου, τους ΟΤΑ, τους δημοσίους οργανισμούς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και γενικότερα σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου θα εξακολουθήσουν να βαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εφόσον το εισόδημά τους υπερβαίνει ττο ποσό των 12.000 ευρώ ετησίως. 
 2. Οι υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων (στρατιωτικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί, καθηγητές κ.λπ.),  
 3. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς και σε εργαζόμενους με «μπλοκάκια».
 4. Οι συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων από μετοχικά ταμεία και των επιδομάτων που συγκαταβάλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές.
 5. Τα εισοδήματα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία, κ.λπ.
 6. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
 7. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται από δημόσιους φορείς σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.
 8. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται από δημοσίους φορείς σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
 9. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων, που χορηγούνται από δημόσιους φορείς.
 10. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας (το 65%).
 11. Η καταβαλλόμενη πτητική αποζημίωση στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 12. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
 13. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα