Χρηστικά

Καθυστερεί το κοινό πιστοποιητικό ενημερότητας Εφορίας και ΕΦΚΑ


Το ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας θα αντικαταστήσει τη φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα

Με καθυστέρηση θα υλοποιηθεί η εφαρμογή για την έκδοση κοινού πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς δεν είναι εύκολη η διασύνδεση των συστημάτων της Εφορίας και του ΕΦΚΑ.

Η έκδοση του κοινού πιστοποιητικού  προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο 4934/2022, ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Ειδικότερα με το άρθρο 22 του νόμου, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού του σημερινού φορολογικής ενημερότητας, όπως περιγράφεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας, που θα εκδίδεται με τη νέα διαδικασία, θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πότε ξεκινά η εφαρμογή

Ωστόσο, η έναρξη της νέας εφαρμογής, θα καθυστερήσει, φέρνει μαζί της και κοινό εισπρακτικό μηχανισμό. Ο νόμος προβλέπει πως θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, μετά από ενάμισι χρόνο, την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Πάντως μέχρι τότε, το σχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, προβλέπει  και τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού είσπραξης φόρων και εισφορών.

Η ενοποίηση της είσπραξης σημαίνει τη σύσταση ενός ειδικού εισπρακτικού φορέα, ο οποίος θα εισπράττει σε μηνιαία βάση τους παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τις εισφορές των μισθωτών εργαζομένων.

Κατόπιν, τα ποσά θα αποδίδονται, τα προερχόμενα από φόρους στην Εφορία, τα δε από εισφορές, στον ΕΦΚΑ.

Ο νέος κοινός εισπρακτικός φορέας, η σύσταση του οποίου αποτελεί παλαιά μνημονιακή υποχρέωση, δεν θα λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα, απλά θα εισπράττει φόρους και εισφορές, θα τις αποδίδει σε Εφορία και ΕΦΚΑ και θα ενημερώνει τα αρχεία των δύο φορέων ποιοι έχουν πληρώσει και ποιοι χρωστάνε.

Τα αναγκαστικά μέτρα, για τους κακοπληρωτές, όπως κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, εις χείρας τρίτων και πλειστηριασμούς, θα τα λαμβάνουν, για μεν τους απλήρωτους φόρους, η ΑΑΔΕ, όπως και σήμερα, για δε τις απλήρωτες εισφορές, το ΚΕΑΟ, με βάση τις λίστες που θα κοινοποιεί ο νέος φορέας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα