Χρηστικά

Τι αλλάζει στην είσπραξη φόρων και εισφορών


Νομοσχέδιο προβλέπεται την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και έπεται η σύσταση κοινού μηχανισμού είσπραξης των φόρων και των εισφορών

Την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο θα εκδίδεται ηλεκτρονικά προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει πιο κοντά το σχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για τη σύσταση κοινού μηχανισμού είσπραξης των φόρων και των εισφορών, που είχε αποκαλύψει το Σin.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή δυνατότητας έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr-ΕΨΠ.

Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. και γενικά είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση.

Στην ουσία καταργούνται τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας.

Για την έκδοσή του η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί η κοινή είσπραξη φόρων και εισφορών

Η θέσπιση του Αποδεικτικού Οικονομικής Ενημερότητας ανοίγει το δρόμο για το σχέδιο για τη δημιουργία φορέα κοινής είσπραξης φόρων και εισφορών, που θα αντιμετωπίζονται ενιαία.

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, το οποίο θα εξειδικευτεί από την ΑΑΔΕ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών του ΕΦΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές θα αντιμετωπίζονται όπως οι φόροι, δηλαδή με το ίδιο αυστηρό πλαίσιο της Εφορίας, ενώ σήμερα η αίσθηση που επικρατεί είναι πως το σύστημα είσπραξης των εισφορών είναι πιο χαλαρό.

Η ενοποίηση της είσπραξης σημαίνει τη σύσταση ενός ειδικού εισπρακτικού φορέα, ο οποίος θα εισπράττει σε μηνιαία βάση τους παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τις εισφορές των μισθωτών εργαζομένων.

Κατόπιν, τα ποσά θα αποδίδονται, τα προερχόμενα από φόρους στην Εφορία, τα δε από εισφορές, στον ΕΦΚΑ.

Οι υπόχρεοι για την πληρωμή των φόρων και των εισφορών θα αντιμετωπίζουν τις ίδιες αυστηρές κυρώσεις είτε πρόκειται για φόρους είτε για εισφορές.

Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί, ότι,  ο νέος κοινός εισπρακτικός φορέας, η σύσταση του οποίου αποτελεί παλαιά μνημονιακή υποχρέωση, δεν θα λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα, απλά θα εισπράττει φόρους και εισφορές, θα τις αποδίδει σε Εφορία και ΕΦΚΑ και θα ενημερώνει τα αρχεία των δύο φορέων ποιοι έχουν πληρώσει και ποιοι χρωστάνε.

Τα αναγκαστικά μέτρα, για τους κακοπληρωτές, όπως κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, εις χείρας τρίτων και πλειστηριασμούς, θα τα λαμβάνουν, για μεν τους απλήρωτους φόρους, η ΑΑΔΕ, όπως και σήμερα, για δε τις απλήρωτες εισφορές, το ΚΕΑΟ, με βάση τις λίστες που θα κοινοποιεί ο νέος φορέας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα