Χρηστικά

Για ποια λάθη στις φορολογικές δηλώσεις χαρίζει τα πρόστιμα η Εφορία


Οι 7 παραλείψεις που δεν επισείουν την επιβολή προστίμων 100, 250 ή 500 ευρώ και η σημασία του χρόνου υποβολής της αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης

Η εφορία «συγχωρεί» μια σειρά από λάθη κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις λαθών και κυρίως αν πίσω από το «λάθος» κρύβεται σκοπιμότητα.

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστική σημασία έχει ο χρόνος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, καθώς η νομοθεσία παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Επίσης, η φορολογική νομοθεσία, προβλέπει ότι για κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα, 250 ευρώ, για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικό βιβλία.

Ωστόσο, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ τα συγκεκριμένα πρόστιμα δεν ισχύουν πάντα, καθώς εξαιρούνται των προστίμων μια σειρά από διαδικαστικές παραβάσεις, οι οποίες παλαιότερα κόστιζαν σημαντικά ποσά για τους φορολογούμενους.

Σε κάθε περίπτωση, πιο σίγουροι είναι όσοι υποβάλουν νωρίς τη φορολογική τους δήλωση και όχι την τελευταία στιγμή, ώστε να έχουν χρόνο, για την έγκαιρη υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εάν χρειαστεί.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η οποία αναμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της ΔΕΔ, «αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα». Συνεπώς δεν υποβάλλονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος υποβάλει τη φορολογική του δήλωση στις 15 Ιουνίου και κατόπιν διαπιστώνει, πως δεν συμπεριέλαβε στη δήλωσή του, π.χ. εισόδημα από ενοίκια ή άλλο εισόδημα ή κάποια τεκμαρτή δαπάνη.
Εάν υποβάλλει τροποποιητική δήλωση έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που είναι η 27η Αυγούστου 2021, τότε αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. 
Η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος υποβάλει την φορολογική του δήλωση στις 20 Ιουλίου και μέχρι την 27η Αυγούστου δεν υποβάλλει τροποποιητική δήλωση, αλλά το πράττει μετά τη λήξη της προθεσμίας είτε μόνος του είτε επειδή τον εντόπισε η Εφορία, δεν θα αποφύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.
Ταυτόχρονα, εκτός, από το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής, θα υπάρξει και επιβάρυνση ίση με το 0,73% τον μήνα, στη διαφορά μεταξύ του αρχικού φόρου που καταλογίστηκε και του τελικού φόρου εισοδήματος που θα υπολογιστεί στα οριστικά εισοδήματα, που δηλώθηκαν με την τροποποιητική δήλωση.

Τι συγχωρείται μετά την προθεσμία

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν περάσει η προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, εάν υποβληθούν τροπoποιητικές δηλώσεις. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
  2. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
  3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
  4. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
  5. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
  6. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
  7. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους. Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώνεται ο υποπίνακας του κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα