Χρηστικά

Η λίστα με όσους θα ελέγξει φέτος η Εφορία!


Θα διενεργηθούν 16.720 φορολογικοί έλεγχοι (έναντι 20.000 που ήταν ο στόχος για το 2020)  και πάνω από 800 έρευνες για μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Λιγότεροι θα είναι οι φορολογικοί έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν φέτος από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Εφορίας, αλλά θα είναι πιο στοχευμένοι και εστιασμένοι σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται το ελεγκτικό πλάνο της Εφορίας για το 2021, που είχε εκδοθεί στις αρχές του 2021 και  ΑΑΔΕ και προσαρμόζεται στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση του κ. Πιτσιλή, το ελεγκτικό, πλάνο του 2021 προσαρμόζεται «στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτεραιοποίησης του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου έρευνας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων».

Στο πλαίσιο αυτό, φέτος θα διενεργηθούν συνολικά 16.720 φορολογικοί έλεγχοι (έναντι 20.000 που ήταν ο στόχος για το 2020)  και πάνω από 800 έρευνες για μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Αναλυτικότερα φέτος θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) τουλάχιστον 800 έλεγχοι - έρευνες, 10.720 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και 6.000 εμφανείς μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

Ποιές υποθέσεις επιλέγονται

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, οι υποθέσεις που ελέγχονται ερευνώνται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, ώστε να μην τα γνωρίζουν και προφυλάσσονται οι ελεγχόμενοι.

Επίσης, οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης.

Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. έτους 2021.

Οι προϊστάμενοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή δεν έχουν περιληφθεί στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, εισάγουν τις προκρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχο έρευνα υποθέσεις, κατόπιν εντολής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). Οι συγκεκριμένες υποθέσεις εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2021.

Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που αφορούν τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί παραγραφής.

Ελέγχους και πάνω από τον στόχο

Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του 2021, διενεργούνται έλεγχοι -έρευνες πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται οι κάτωθι υποθέσεις:

  • Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
  • Έρευνες έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.
  • Έρευνες έλεγχοι που κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα