Χρηστικά

33 αλλαγές στη φορολογία και στους φορολογικούς ελέγχους δρομολογεί η ΑΑΔΕ


Εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων εκατομμυρίων φορολογουμένων και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών, αποκαλύπτει το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2021-2024

Αυξημένους και πιο στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους, εκτεταμένες διασταυρώσεις δεδομένων και στοιχείων εκατομμυρίων φορολογουμένων και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών, αποκαλύπτει το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για την προσεχή τετραετία.

Συνολικά η ΑΑΔΕ δρομολογεί 33 δράσεις στη φορολογία στους φορολογικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις, για την τριετία 2021 -2024.

Το πλάνο της ΑΑΔε αποκαλύπτει ότι στα σκαριά είναι  η ανάπτυξη Εφαρμογής Προληπτικών Ελέγχων για την Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), η υλοποίηση του Περιουσιολογίου, η ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων, σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς , τους λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

Τα περισσότερα πρότζεκτ, αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2021, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με τον αστάθμητο παράγοντα της επίδρασης πανδημίας.

Σε ότι αφορά στους φορολογικούς ελέγχους, για φέτος προβλέπεται η διενέργεια τουλάχιστον 20.200 τελωνειακών ελέγχων δίωξης (οχημάτων, επιβατών, καφέ, πολιτιστικών, ναρκωτικών κ.λπ..

Επίσης προγραμματίζονται τουλάχιστον 24.000 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, διακίνηση ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομίας, κ.λπ., διαπιστώνοντας τουλάχιστον 3.050 παραβάσεις.

Επιπλέον θα διεξαχθούν τουλάχιστον 1.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι παρεμβάσεις της τετραετίας 2021-2024

Αναλυτικότερα, για την τριετία 2021 – 2024 το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ περιέχει τα ακόλουθα (σε παρένθεση το έτος υλοποίησης):

 1.  Υλοποίηση πλήρους e – Περιουσιολογίου (2021)
 2. Εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (2022)
 3. Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου (2021)
 4. Υλοποίηση συστήματος Single Window (2022)
 5. Εκσυγχρονισμός Φορολογικών Υπηρεσιών Ομάδα Έργου (2021)
 6. Ανάπτυξη Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (2021)
 7. Υλοποίηση Στρατηγικής Πληροφορικής Ομάδα Έργου (2024)
 8. Υλοποίηση Σχεδίου Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (2021)
 9. Υλοποίηση Πλαισίου MASP στις τελωνειακές διαδικασίες (2023)
 10. Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της ΑΑΔΕ (2021)
 11. Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα (2021)
 12. Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των Υδάτων της Χώρας (2021)
 13. Δημιουργία Περιβάλλοντος Ανάλυσης και Εξόρυξης Δεδομένων της ΑΑΔΕ (Data Analytics - Data Mining) (2023)
 14. Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων Αποστολής (2021)
 15. Υλοποίηση νέων εφαρμογών ή βελτίωση υπαρχόντων για την υποδοχή στοιχείων τρίτων φορέων σε σχέση με την επέκταση της ΠΟΛ. 1033, μέχρι 31/12/2019 (2021)
 16. Ανάπτυξη Εφαρμογής Προληπτικών Ελέγχων για ΥΕΔΔΕ ΔΑΤΕ (2021)
 17. Υποβολή Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) 2021
 18. Η υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας να οδηγεί στην προσυμπλήρωση των στοιχείων της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας του Ε2 (2021)
 19. Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο (2021)
 20. Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων ΔΕΦΚ & ΦΠΑ (2021)
 21. Ηλεκτρονική Υποβολή εργολαβικών συμβάσεων (αρ.19 ν.820/1978, ΠΟΛ.1165/1990) (2021)
 22. Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης μεταβολών ακινήτων (Ε9) από τους συμβολαιογράφους (2021)
 23. Αναβάθμιση της εφαρμογής Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (2021)
 24. Υλοποίηση στο υποσύστημα ICISnet των αδειών του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 (καφές - ηλεκτρονικό τσιγάρο) (2021)
 25. Μηχανογραφική υλοποίηση των διαδικασιών διακίνησης παρακολούθησης και επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 (καφές - ηλεκτρονικό τσιγάρο) (2021)
 26. Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Ρευστών Διαθεσίμων και εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων (2021)
 27. Έλεγχος αυθεντικότητας προϊόντων λικέρ μαστίχας, λικέρ μαστίχα spirit, λικέρ μαστίχα Χίου (2021)
 28. Διερευνητικός έλεγχος ακρυλαμιδίου σε δείγματα συσκευασμένων ελαιών, με σκοπό τον έλεγχο της έκθεσης των καταναλωτών σε τοξικούς και καρκινογόνους παράγοντες και την προστασία του εθνικού προϊόντος (2021)
 29. Έλεγχος συμμόρφωσης διατροφικής δήλωσης τροφίμων, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών (2022)
 30. Ένταξη των δικαστικών προσφυγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της λειτουργίας της ΔΕΔ. Επέκταση της χρήσης του σε όλες τις ΔΟΥ (2021)
 31. Ανάπτυξη Συστήματος αυτόματων συμψηφισμών αμοιβαίων ανταπαιτήσεων με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με υλοποίηση της α’ φάσης μέχρι 31-12-2020 και ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης εντός 3 ετών (2022).
 32. Διασύνδεση Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων με το ICISnet (2021)
 33. Ενημέρωση της Αποθήκης Δεδομένων των Υποσυστημάτων Διαχείρισης και Διενέργειας του ΟΠΣ ELENXIS με τα παραστατικά των συστημάτων Εισαγωγών - Εξαγωγών, Διαμετακόμισης, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Ανάλυσης Κινδύνου και Τελωνειακού & Ελεγκτικού Προφίλ του ΟΠΣ ICISnet (2021).
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα