Χρηστικά

Δίωξη και για «ξέπλυμα» για τους στημένους αγώνες!


Αυξάνονται σε 27 αδικήματα για τα οποία θα εφαρμόζονται οι ποινές για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», με νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης

Στα αδικήματα για τα οποία εφαρμόζονται οι ποινές για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» εντάσσονται και όσοι εμπλέκονται σε στημένους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λπ., με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο να επικαιροποιηθεί και να προσαρμοστεί στις τρέχουσες συνθήκες ο ισχύων νόμος 4557/2018.

Επίσης, με σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου.

Συνακόλουθα, επιδιώκονται η βελτίωση και η ενίσχυση της εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ούτως ώστε αυτή να επικαιροποιηθεί και να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

«Στημένοι» αγώνες και άλλα 26 αδικήματα

Σε ότι αφορά στα αδικήματα για τα οποία επιβάλλονται διώξεις και για μαύρο χρήμα, διευρύνεται ο σχετικός κατάλογος και εντάσσονται μεταξύ των βασικών αδικημάτων και η δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.

Επίσης, η αναλυτική παράθεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του προτεινόμενου άρθρου αποσκοπεί στο να καταστεί ευχερής ο έλεγχος εκ μέρους των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων της συμμορφώσεως ή μη του εσωτερικού νομοθέτη στην Οδηγία. Επιπλέον θεωρήθηκε αναγκαίο, να επισημανθούν με σαφήνεια τα σοβαρότερα εγκλήματα από τα οποία προκύπτει άμεσα και αιτιατά περιουσιακό προϊόν, ώστε να υφίσταται μια επαρκώς αντιπροσωπευτική καταγραφή των εγκλημάτων αυτών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, ως «βασικά αδικήματα» νοούνται τα ακόλουθα:

 1. Η εγκληματική οργάνωση.
 2. Οι τρομοκρατικές πράξεις, η τρομοκρατική οργάνωση και η αξιόποινη υποστήριξη και χρηματοδότησή τους 
 3. Η δωροληψία και η δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών και η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλου.
 4. Η εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και η δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και η δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
 5. Τα εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και η παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.
 6. Η ανθρωποκτονία με πρόθεση, η βαριά σωματική βλάβη, η θανατηφόρα βλάβη, η αρπαγή, η εμπορία ανθρώπων, η αρπαγή ανηλίκων και η παράνομη κατακράτηση.
 7. Η παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, η κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, η καθ' υπέρβαση κατασκευή νομίσματος. 
 8. Η πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, οι προπαρασκευαστικές πράξεις, η πλαστογραφία, η διακεκριμένη πλαστογραφία πιστοποιητικών, η κλοπή, η διακεκριμένη κλοπή, η υπεξαίρεση, η εκβίαση, η απάτη. 
 9. Η απάτη με υπολογιστή.
 10. Η απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, η απιστία.
 11. Η αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
 12. Η τοκογλυφία.
 13. Η διευκόλυνση προσβολών της, η πορνογραφία ανηλίκων, η προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, οι πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων, η μαστροπεία και η γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής.
 14. Τα εγκλήματα περί εξαρτησιογόνων ουσιών,
 15. Τα εγκλήματα περί θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς,
 16. Τα εγκλήματα περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 17. Τα εγκλήματα περί προστασίας από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
 18. Τα εγκλήματα περί μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
 19. Τα εγκλήματα για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 20. Τα χρηματιστηριακά εγκλήματα.
 21. Το έγκλημα της φοροδιαφυγής και της διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 22. Της λαθρεμπορίας 
 23. Τα εγκλήματα περί προστασίας του περιβάλλοντος, για τη θαλάσσια ρύπανση, 
 24. Τα εγκλήματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί εμπορικών σημάτων,
 25. Η πειρατεία
 26. Τα εγκλήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
 27. Κάθε άλλο έγκλημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα