Χρηστικά

Αυτόματες κατασχέσεις και αυτόματοι συμψηφισμοί από την Εφορία


Το ηλεκτρονικό σύστημα των αυτόματων κατασχέσεων, θα επιτρέπει την παρακολούθηση της οφειλής αμέσως από τη γένεσή της

Επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του σχεδίου της ΑΑΔΕ για τις αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και εις χείρας τρίτων των οφειλετών του Δημοσίου, αλλά και της διαδικασίας των αυτόματων συμψηφισμών, επιστροφών φόρου με χρέη.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, αναδιαρθρώνεται η επιτροπή που είχε συσταθεί για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

Στόχος είναι η επίσπευση της εφαρμογής, η οποία σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία εισπρακτικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και με τη χρέωση κάθε οφειλέτη σε συγκεκριμένο εφοριακό υπάλληλο, είναι η ανακοπή της αυξητικής πορείας των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, το ονομαστικό ύψος των οποίων έχει φτάσει στα 104 δισ. ευρώ, αλλά από αυτά, εισπράξιμα είναι περίπου 10 – 18 δισ. ευρώ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα των αυτόματων κατασχέσεων, θα επιτρέπει την παρακολούθηση της οφειλής αμέσως από τη γένεσή της, μέχρι και την αποπληρωμή της, ενώ συγχρόνως, αυτόματα θα παρακολουθεί και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη. Αν δεν πληρώσει έγκαιρα θα του κατάσχεται άμεσα το οφειλόμενο ποσό, από τους λογαριασμούς που ήδη θα παρακολουθούνται από το νέο σύστημα, το οποίο θα έχει τις ακόλουθες εφαρμογές:

  • Παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
  • Παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών.
  • Διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
  • Παρακολούθηση και αυτοματοποίηση λήψης μέτρων είσπραξης.
  • Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Αμέσως δηλαδή μόλις μια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσμη, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μη χάνει καθόλου χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών.

Επίσης, το σύστημα θα τσεκάρει εάν ο οφειλέτης έχει λαμβάνειν από το δημόσιο, λόγω επιστροφών φόρου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά των επιστροφών θα συμψηφίζονται αυτόματα με τα χρέη.

Ταυτόχρονα τα νέα πληροφοριακά συστήματα, στην πλήρη εφαρμογή τους, έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με συστήματα τρίτων φορέων (Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δικαστικές Αρχές, Γενικό Εμπορικό Μητρώο -Γ.Ε.ΜΗ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφοι, το Ελληνικό Χρηματιστήριο και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) των οποίων οι πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με τη συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη και να οργανωθεί αποτελεσματικότερα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.

Στόχος του έργου είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί άμεσα την επίλυση σημαντικού τμήματος αυτών.

Διαβάστε επίσης