Χρηστικά

Ποιοι μένουν εκτός των ρυθμίσεων για τα χρέη, και ποιοι κινδυνεύουν να τις χάσουν


Οι παγίδες και τα κρυφά σημεία του νομοσχεδίου για τις δόσεις προς την Εφορία και τα  Ταμεία και πότε φρενάρουν οι κατασχέσεις

Αυστηρούς όρους περιέχει η ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο ως προς τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν σε αυτές,  όσο και για την παραμονή εντός των ρυθμίσεων.

Με το νομοσχέδιο μπαίνουν ασφαλιστικές δικλείδες, που εξασφαλίζουν, ότι οι οφειλέτες που θα ενταχθούν θα είναι συνεπείς των φορολογικών δηλώσεων, εισοδήματος και ΦΠΑ, καθώς και στην πληρωμή των μελλοντικών υποχρεώσεών τους, αλλά και δεν θα διαπράξουν το αδίκημα της φοροδιαφυγής.  

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει και τα οφέλη που εξασφαλίζουν, όσοι ενταχθούν στις ρυθμίσεις καθώς γλιτώνουν τις κατασχέσεις και τις ποινικές διώξεις.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το τελικό κείμενο, δεν εντάσσονται στην νέα ρύθμιση των χρεών προς την εφορία και εξαιρούνται:

 1. Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 100 δόσεων του ν. 4321/2015 ή του ν. 4305/2014, εφόσον η ρύθμιση αυτή απωλέσθη μετά την 6η Μαΐου 2019.
 2. Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την 6η-5-2019.
 3. Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
 4. Οφειλές, οι οποίες αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Ποιοι και πώς την χάνουν

Η παραμονή στη ρύθμιση απαιτεί απόλυτη συνέπεια από την πλευρά του φορολογούμενου καθώς κινδυνεύει να τη χάσει, οποιαδήποτε στιγμή και να αναβιώσει ολόκληρο το χρέος όπως και οι προσαυξήσεις οι οποίες αρχικά σβήστηκαν. Ταυτόχρονα, αναβιώνουν και τα αναγκαστικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη, όπως κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και ποινικές διώξεις.
Πιο συγκεκριμένα η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

 1. δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
 2. δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
 3. δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
 4. υποπέσει σε παραβάσεις των περ. Γ, ια', ιβ', ιε’ ή ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 54 ή της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ' υποτροπή. Πρόκειται για φορολογικές παραβάσεις που αφορούν στην αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ και γενικά σε παραβάσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες θέτουν εκτός ρύθμισης των παραβάτη.

Τα κέρδη από την ένταξη στη ρύθμιση

Πάντως τα εκατομμύρια των φορολογούμενων και ασφαλισμένων που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 1. Θα λάβουν αποδεικτικό ενημερότητας,
 2. Αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί για μη καταβολή οφειλής άνω των 100.000 ευρώ στο Δημόσιο ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. 
 3. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. 
 4. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα