Χρηστικά

Πώς υπολογίζονται οι δόσεις στη ρύθμιση χρεών


Όλα τα «κλειδιά» για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής με βάση των εισόδημα - πότε σβήνονται οι προσαυξήσεις

Ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες της Εφορίας και των ασφαλιστικών Ταμείων αποτελούν οι δύο ρυθμίσεις των οφειλών που παρουσίασαν χθες οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίες περιέχουν ειδικό μηχανισμό για τον προσδιορισμό των δόσεων.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν όσοι πραγματικά θέλουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να γλιτώσουν κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και γενικά το κυνηγητό της Εφορίας και του ΚΕΑΟ και όχι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Οι δόσεις υπολογίζονται με βάση το εισόδημα και τη δυνατότητα που έχει κάθε φορολογούμενος ανάλογα με το ύψος των χρεών του, ενώ η ρύθμιση θα είναι σύντομης διάρκειας, δεδομένου ότι οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους ενάμιση μήνα για να ενταχθούν καθώς η προθεσμία λήγει στις 26 Ιουνίου, για τα χρέη προς την Εφορία και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για τα χρέη προς τα Ταμεία.

Η νομοθετική ρύθμιση κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και θα ισχύσει άμεσα, από τις 14 Μαΐου για τα χρέη προς την Εφορία.

Πώς θα λειτουργεί η ρύθμιση

Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του. Οι προοδευτικοί συντελεστές θα μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα.

Ο τρόπος λειτουργίας της ρύθμισης για τα χρέη προς την Εφορία και τον συσχετισμό οφειλών και εισοδήματος εξηγείται από 4 παραδείγματα.

Παράδειγμα 1ο

Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.000 ευρώ και συνολική οφειλή 3.600 ευρώ.
Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευρώ (γιατί το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ).
Παράδειγμα 3ο
Έστω οφειλέτης με εισόδημα 21.000 ευρώ και συνολική οφειλή 30.000 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 8% = 80 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 ευρώ
Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 ευρώ
Άρα,  προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 ευρώ / 48,33 = 620.
Άρα, η ρύθμιση είναι στο μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

Παράδειγμα 3ο

Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ και οφειλή 6.000 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 8% = 400 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 10% = 500 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 ευρώ
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 ευρώ
Άρα,  προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

Παράδειγμα 4ο

Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ, οφειλή 6.000 ευρώ και ένα (1) τέκνο. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (4-1)=3% = 150 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (6-1)=5% = 250 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (8-1)=7% = 350 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (10-1)=9% = 450 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 ευρώ
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 ευρώ
Άρα,  προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 100 = 60 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.

Όλα τα «κλειδιά» της ρύθμισης

 • Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις κ.λπ.) μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση , υποβάλλοντας αίτημα στην ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει, από τις 14 Μαΐου τα φυσικά πρόσωπα και από τις 16 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα.
 • Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. 
 • Στην ρύθμιση θα μπορούν οι οφειλέτες να εντάξουν και τις οφειλές που έχουν σε άλλες ρυθμίσεις.
 • Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται αυστηρά μέχρι την 26η Ιουνίου 2019. Μετά χάνεται το όποιο πλεονέκτημα της ρύθμισης των οφειλών προς την εφορία.
 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%.
 • Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που προτείνεται από την φορολογική διοίκηση.
 • Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.
 • Για εισόδημα μέχρι 10.000 και οφειλή έως 3.000 ευρώ δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στην ρύθμιση.
 • Στην ρύθμιση δεν θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.
 • Όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση.
 • Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες δόσεις.
 • Για οφειλές νομικών προσώπων (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κ.λπ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 18.
 • Για οφειλές Ν.Π. από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 30.
   
 •  
Διαβάστε επίσης