Τράπεζες

Attica Bank: 150 μετοχές γίνονται 1(!) Πάει για €490 εκατ. με ΑΜΚ και warrants


Νέα μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιήσει η Attica Bank, προκειμένου να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες της και να υλοποιήσει απρόσκοπτα τα σχέδια αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης. Η ΑΜΚ θα συνδυαστεί με έκδοση warrants. Θα ακολουθήσει μίια ακόμη - μικρή - ΑΜΚ με έκδοση προνομιούχων μετοχών, οι οποίες θα έχουν εγγυημένη μίνιμουμ ετήσια απόδοση (τόκο)

Θα προηγηθούν λογιστικές τακτοποιήσεις με αυξομειώσεις ονομαστικής αξίας της μετοχής και reverse split: 150 τωρινές μετοχές θα γίνουν μία (1ν/150π).

Στη μετοχή που θα προκύψει από την συνένωση των 150 τωρινών, θα δοθούν μέσω της ΑΜΚ 3,516 νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης 13,50 ευρώ.

Λαμβανομένου υπόψη του reverse split, η τιμή διάθεσης των 13,5 ευρώ αντιστοιχεί σε 0,09 ευρώ επί των τωρινών μετοχών - δηλαδή στα επίπεδα της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής στο ταμπλό.

  • Για παράδειγμα, όποιος κατέχει τώρα 1.500 μετοχές Attica Βank, μετά το reverse split θα βρεθεί με 10 νέες. Στην ΑΜΚ θα μπορεί να πάρει 10 Χ 3,516 = 35,16 νέες. Γι αυτές θα πληρώσει 35,16 Χ 13,5 = 474,66 ευρώ.

Στη συνέχεια θα έχει ακόμη τη δυνατότητα να αγοράσει warrants. Για τις προνομιούχες μετοχές δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα δοθούν με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Οι αποφάσεις για ΑΜΚ και έκδοση warrants  και προνομιούχων τίτλων ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας και θα τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 30 Δεκεμβρίου.

Οπως αναφλέρεται σε ανακοίνωση της Attica Bank, στόχοι της άντλησης νέων κεφαλαίων είναι:

α) να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας βάσει του Επιχειρηματικού της Σχεδίου,

β) η αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΑ, και

γ) η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022 – 2025.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για ποσό έως 473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να του παρασχεθεί εξουσία για την έκδοση warrants (τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας) και τη διάθεση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. 

Σε συνδυασμό με την ΑΜΚ η κίνηση αυτή θα καταστήσει εφικτή την άντληση  του συνολικού ποσού των 490 εκατ. ευρώ

Εγκρίσεις από Γ.Σ. στις 30 Δεκεμβρίου

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου και όπως ανακοινώθηκε τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα είναι:

  • Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,07 σε €10,50 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 150 μετοχών σε μία (reverse split).
  • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €104.198.935,50, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €10,50 σε €0,05, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού
  • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €1.753.136 με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης με καταβολή μετρητών και διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά μετοχή μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  • Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τρόπο που να προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών κατ’ άρθρο 38 του Ν. 4548/2018, ορισμός του πλαισίου έκδοσης προνομιούχων μετοχών, απόφαση έκδοσης και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  • Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας και τη διάθεση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.
  • Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.
  • Ρύθμιση θεμάτων αποχώρησης Στελέχους Διοίκησης.
  • Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα