Ασφαλιστική Αγορά

Υψηλές επιδόσεις από την Εθνική Ασφαλιστική


Ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις και αύξηση εσόδων επιτυγχάνει και εφέτος η Εθνική Ασφαλιστική, για την οποία η μητρική Εθνική Τράπεζα να μεταθέσει στο 2019 τη νέα προσπάθεια πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Στο πρώτο φετινό εννεάμηνο η Εθνική Ασφαλιστική αύξησε κατά 4,3% τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, με θετικές επιδόσεις σε όλους τους κλάδους. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 50,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο. Στο περυσινό πρώτο 9μηνο είχε 65,7 εκατ. στα οποία όμως περιλαμβάνονταν κέρδη από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Βασικός μοχλός βελτίωσης των επιδόσεων ήταν ο Κλάδος Ζωής, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του οποίου αυξήθηκαν κατά 3,3%, ανερχόμενα σε 332,6 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγή του Κλάδου Πυρός εμφανίζεται αυξημένη κατά 20,9% σε 57,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανανέωσης σημαντικών συμβολαίων εντός του 2018. Στον Κλάδο Αυτοκινήτου η συνολική παραγωγή παρουσίασε κάμψη κατά 2,1% στα 54,9 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης του μέσου ασφαλίστρου.

Τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις επιδόσεις των παραγωγικών δικτύων της εταιρείας. Η παραγωγή του δικτύου συνεργατών αυξήθηκε κατά 3% στα 169,3 εκατ. ευρώ, των πρακτόρων κατά 3,3% στα 103,6 εκατ. και του Bancassurance κατά 1,2% στα 124,8 εκατ. ευρώ.

Η οργανική κερδοφορία της εταιρείας αντιστάθμισε πλήρως τις απώλειες του χαρτοφυλακίου επενδύσεων που προήλθαν κυρίως από κρατικά ομόλογα του Ευρωπαϊκού Νότου.

Η καθαρή θέση της εταιρίας αυξήθηκε κατά 5,6 εκατ. ευρώ στα 812,4 εκατ. παρά το γεγονός ότι είχε απώλειες 27 εκατ.από τα ομόλογα.

Διαβάστε επίσης