Χρηστικά

Υπερωρίες και… αγρυπνίες θα κάνουν οι αδιάφθοροι της ΑΑΔΕ


Τι αλλάζει στη λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, με απόφαση του Γ. Πιτσιλή

Υπερωρίες και… αγρυπνίες θα κάνουν οι αδιάφθοροι της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της διαφθοράς μέσα στους κόλπους των εφοριακών υπαλλήλων.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, (Α.Τ.Δ. Α 1110493 ΕΞ 2019) η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιτρέπεται να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες, με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και κατά τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Όπως σημειώνεται στο σκεπτικό της απόφασης, η εργασία των υπαλλήλων της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων όλο το 24ωρο και τις αργίες, γίνεται προκειμένου οι υπάλληλοι να επιτελέσουν το ρόλο τους στην πάταξη των φαινομένων της διαφθοράς στο περιβάλλον των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, για το 2019 έχουν προγραμματιστεί και διενεργούνται ήδη δεκάδες «εσωτερικοί» έλεγχοι και συγκεκριμένα:

 • Διενέργεια 10 στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22/03/2017, καταλογισμών αυτών και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία, καθώς και επανεξετάσεων φορολογικών υποθέσεων σε ήδη διενεργηθέντες ελέγχους, αποκλειστικά για τη διακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.
 • Διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για διερεύνηση περιπτώσεων παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων από πλημμελή τήρηση νόμων, εγκυκλίων διαταγών κ.λπ.
 • Διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
 • Διενέργεια 60 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΑΑΔΕ.
 • Διενέργεια 55 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
 • Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
 • Διενέργεια 29 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Δεκάδες διώξεις το 2018

Όπως προκύπτει από τον Απολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το 2018 διενεργήθηκαν 143 έλεγχοι συνολικά για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, στοχευμένοι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22/03/2017.

Αντίστοιχα, το έτος 2018 διενεργήθηκαν 43 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, επιτυγχάνοντας ποσοστό 107,5% έναντι του ετήσιου στόχου των 40 ελέγχων.

Από τους ανωτέρω 143 ελέγχους, στους 19, προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα για συνολικά 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.), για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

Ωστόσο, κατά τους 43 επιτόπιους ελέγχους, δεν προέκυψαν ζητήματα ελλιπούς τήρησης διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, ή/και παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων.

Επίσης, κατά το έτος 2018, εκδόθηκαν 106 εντολές, που αφορούσαν έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις και ένορκες διοικητικές εξετάσεις, στοχευμένους διαχειριστικούς ελέγχους, ποινικές προκαταρκτικές εξετάσεις σε εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, καθώς και καταλογισμούς.

Ακόμη, το Γραφείο καταγγελιών της Διεύθυνσης, κατά το έτος 2018 υποδέχτηκε 306 καταγγελίες – αναφορές – πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες καταγγέλλεται, αναφέρεται ή αναγράφεται, ότι έχουν τελεσθεί πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, εκ μέρους υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Από το σύνολο των προαναφερθεισών καταγγελιών, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν (εντός του 2018) 287 καταγγελίες.

Οι ποινές

Επίσης, με βάση τις υποθέσεις που τελεσιδίκησαν εντός του 2018 επιβλήθηκαν οι ακόλουθες ποινές:

 • Λύση υπαλληλικής σχέσης για δύο (2) υπαλλήλους το 2018 λόγω εκτέλεσης ποινής οριστικής παύσης.
 • Αυτοδίκαιη έκπτωση από την υπηρεσία για εννέα υπαλλήλους (9) υπαλλήλους το έτος 2018 λόγω αμετάκλητης ποινικής απόφασης. 
 • Τα ενδεικτικά πειθαρχικά παραπτώματα στα οποία υπέπεσαν είναι:
 • Παράβαση καθήκοντος κατά τον ΠΚ ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, 
 • Απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ’ αφορμής αυτών.
 • Αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός της υπηρεσίας.
 • Κατάθεση, χρήση, συμπερίληψη και διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.

Ενδεικτικά ποινικά αδικήματα είναι η  απιστία,  δωροληψία,  ενεργητική δωροδοκία,  εκβίαση,  ψευδής βεβαίωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, παράβαση καθήκοντος, συγκρότηση συμμορίας με σκοπό διάπραξη κακουργημάτων & πλημμελημάτων, αποδοχή – απόπειρα διάθεσης & υπεξαίρεση μνημείου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα