Χρηστικά

Tax-Gate με παράνομο πλουτισμό εφοριακών αποκάλυψε η ΑΑΔΕ


Σημαντικά κρούσματα διαφθοράς στους κόλπους των εφοριακών υπαλλήλων εντόπισε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

Σημαντικά κρούσματα διαφθοράς στους κόλπους των εφοριακών υπαλλήλων εντόπισε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, με παράνομο πλουτισμό, αλλά και με τεράστια «τρύπα» στα έσοδα από τον ΦΠΑ, μέσα από παράνομες επιστροφές.

Το Tax-Gate θα έχει και συνέχεια καθώς υποβλήθηκαν και ερευνώνται 306 καταγγελίες, για συμπεριφορά υπαλλήλων του φορολογικού μηχανισμού.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ επρόκειτο για κυκλώματα εφοριακών υπαλλήλων, τα οποία «διευκόλυναν» με το… αζημίωτο τις επιστροφές ΦΠΑ, οι οποίες προφανώς ήταν εικονικές, ενώ παράλληλα αρκετοί υπάλληλοι βρέθηκαν με περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες βέβαια δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν πως προέκυψαν.

Το οξύμωρο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι εφοριακοί υπάλληλοι, που οφείλουν να γνωρίζουν οι ίδιοι και να συμβουλεύουν τους φορολογούμενους για το πόθεν έσχες και τα τεκμήρια, έπεσαν οι ίδιοι στην παγίδα, καθώς βρέθηκαν με εισοδήματα τα οποία δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν.

Αναλυτικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για το 2018, τα οποία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Συγκεκριμένα η Δ.ΕΣ.ΥΠ. κατά το 2018:

 • Διενήργησε 143 ελέγχους που αφορούσαν, κυρίως, Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, Έρευνες, από τους οποίους σε 19 προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.
 • Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.
 • Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.
 • Ολοκλήρωσε 14 Εισαγγελικές Παραγγελίες και οι Πορισματικές Εκθέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
 • Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9 υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ. Οι φάκελοι υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολών Προκαταρκτικών Εξετάσεων, Ε.Π.Κ. κ.λπ.).

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή:

 • Τον εντοπισμό, καθώς και την άμεση διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς που συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, ιδιαίτερης βαρύτητας, ο κολασμός των οποίων επιφέρει αυστηρότατες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, που συναρτώνται με την ίδια υπηρεσιακή υπόσταση του υπαλλήλου.
 • Τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) υπαλλήλων, προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων μη νόμιμης προέλευσης.
 • Τους αιφνίδιους/επιτόπιους ελέγχους σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαπίστωση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των υπαλλήλων.
 • Την επανεξέταση υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων.
 • Το διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δημοσίων διαχειρίσεων και τον καταλογισμό των δημοσίων υπολόγων σε περιπτώσεις, παράνομης διαχείρισης των δημοσίων εσόδων
 • Την εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων, για περαιτέρω ενέργειες.
Διαβάστε επίσης