Χρηστικά

Τα «καρφιά» του ΣΔΟΕ - Ποιοί δίνουν στοιχεία για φοροδιαφυγή


8.552 καταγγελίες το 2017, μέσω τηλεφώνου, με email και αυτοπροσώπως

Χωρισμένοι σύζυγοι, απολυμένοι, πρώην συνεταίροι και πελάτες «καρφώνουν» στο ΣΔΟΕ!

Δεκάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή λαθρεμπόριο, απάτες, δέχεται καθημερινά το ΣΔΟΕ. Ολες αξιολογούνται  και προωθούνται προς διερεύνηση στις αρμόδιες υπηρεσίες - ή στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, εφόσον κριθούν ιδιαίτερα σοβαρές.

Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει η ανθρωπογεωγραφία των καταγγελλόντων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι πρώην σύζυγοι, σύντροφοι, υπάλληλοι, συνέταιροι και δυσαρεστημένοι πελάτες.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, το 2017 υποβλήθηκαν συνολικά 8.552 καταγγελίες (32 κάθε εργάσιμη μέρα) εκ των οποίων οι 45 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία του καταγγέλλοντα, 4.655 υποβλήθηκαν τηλεφωνικά μέσω του «1517», του τετραψήφιου αριθμού καταγγελιών, οι 1.936 καταγγελίες στάλθηκαν μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου ενώ 1.916 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες του Σin, οι πιο «καυτές», ουσιαστικές και με σοβαρό ελεγκτικό αντικείμενο, καταγγελίες στο ΣΔΟΕ είναι εκείνες που υποβάλλονται από «πρώην». Στην πρώτη θέση βρίσκονται χωρισμένες σύζυγοι ή σύντροφοι, έπονται οι πρώην υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν απολυθεί και ακολουθούν οι πρώην συνέταιροι και οι δυσαρεστημένοι πελάτες.

Πλην των πελατών, οι οποίοι μπορούν να καταγγείλουν ότι η Χ επιχείρηση δεν έκοψε απόδειξη ή άλλες, σχετικά, ήσσονος σημασίας καταγγελίες, οι υπόλοιποι καταγγέλλοντες λόγω της πρώην θέσης τους, «καρφώνουν» τις πιο ουσιαστικές πληροφορίες, για τη δράση του καταγγελλόμενου.

Η πρώην σύζυγος ή ο πρώην σύζυγος γνωρίζει πολύ καλά εάν ο/η σύζυγος φοροδιέφευγε και μάλιστα δίνουν και συγκεκριμένα ποσά και μεθόδους, αλλά και αποκαλύπτουν και τυχόν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και περιεχόμενο θυρίδων ή λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Επίσης ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες των απολυμένων υπαλλήλων, ειδικά γραμματέων, αλλά και πρώην στελεχών των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, που γνωρίζουν εκ των έσω τι γίνεται στην επιχείρηση που εργάζονταν και αν γίνονταν φοροδιαφυγή, καταγράφουν στις καταγγελίες τους τις μεθόδους και τις πρακτικές των πρώην αφεντικών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ πηγαίνουν «διαβασμένοι» και σχεδόν σε απόλυτο ποσοστό, οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται.

Πώς αξιολογούνται οι καταγγελίες

Όπως σημειώνει στην ετήσια έκθεσή του το ΣΔΟΕ, έχει δημιουργήσει έναν αξιόπιστο δίαυλο υποδοχής και διαχείρισης της καταγγελίας, δεδομένου ότι δέχεται μεγάλο αριθμό καταγγελιών.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Β' - Συλλογής, Επεξεργασίας – Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών (πρώην Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών) λαμβάνει σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών μέσω του συμβατικού και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1517, με φυσική παρουσία ή και καταγγελίες που διαβιβάζονται στο Αυτοτελές Γραφείο από άλλες υπηρεσίες. Τις εισερχόμενες, στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καταγγελίες επεξεργάζεται η Επιτροπή Μελέτης και Αξιολόγησης Πληροφοριών.

Το έργο της επιτροπής αυτής συνίσταται ειδικότερα:
α) στην εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας, που με οποιοδήποτε τρόπο (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τηλεφωνικά ή προφορικά) περιέχεται σ' αυτή και
β) στην αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, απάτης και γενικότερα παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, διαβιβάζονται άμεσα σ' αυτές. Η αξιολόγηση της πληροφορίας γίνεται στη βάση κριτηρίων που σχετίζονται με το βαθμό ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση ενεργειών.

Έργο της επιτροπής αυτής είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας και |ο χαρακτηρισμός της, από πλευράς ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας δράσης. Ειδικότερα:

  • Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός 0): Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο
  • Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός 1): Τίθεται σε προσωρινό αρχείο
  • Ενδιαφέρουσα - σημαντική (βαθμός 2): Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
  • Πολύ ενδιαφέρουσα – εξόχως σημαντική (βαθμός 3): Διαβιβάζεται για άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση εντολής ελέγχου
  • Ειδικού χειρισμού (βαθμός 4): Τίθεται υπόψη του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ.

Ως προς την εμπιστευτικότητα οι καταγγελίες κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως:

  • Απλή
  • Εμπιστευτική

Ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειών που απαιτούνται οι καταγγελίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
  • Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου) με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
  • Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.
Διαβάστε επίσης